Βραβεύσεις Ελληνικών Έργων στο ετήσιο Ευρωπαϊκό συνέδριο eTwinning στη Βαρσοβία

Του πρεσβευτή eTwinning για το νομό Αιτωλοακαρνανίας κ. Γιώργου Γιωτόπουλου

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του eTwinning, (https://www.etwinning.net/el/pub/countries.cfm) μέχρι και σήμερα, 13.283 έργα eTwinning έχουν πραγματοποιηθεί ή υλοποιούνται σε χρόνο ενεστώτα, συμμετέχουν ή έχουν συμμετάσχει 24.659 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ τα σχολεία που έχουν εγγραφεί είναι 7.917. Προκειμένου να γίνει καλύτερα αντιληπτή η συμμετοχή της Ελλάδας στο eTwinning, αρκεί να γίνει μια αναφορά είτε σε γειτονικές χώρες, είτε σε χώρες με παρόμοιο πληθυσμό, όπως φαίνεται στον ιστότοπο της ελληνικής Wikipedia.

Έργα Εκπαιδευτικοί Σχολεία Πληθυσμός χώρας
Τουρκία 25.479 140.273 55.160 80.810.525
Ιταλία 22.495 65.650 11.646 60.415.129
Ελλάδα 13.283 24.659 7.917 10.768.193
Πορτογαλία 8.096 15.534 1.747 10.291.027
Σουηδία 3.103 9.918 3.121 10.196.177

Πίνακας 1. Συμμετέχουσες χώρες στο eTwinning

 

Όπως φαίνεται στον πιο πάνω πίνακα 1, σε χώρες με παρόμοιο πληθυσμό, όπως η Πορτογαλία και η Σουηδία, η Ελλάδα υπερτερεί τόσο σε έργα και σε εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν, καθώς και σε σχολεία. Συγκρίνοντας την Ελλάδα με τη Σουηδία, φαίνεται ότι η Ελλάδα υλοποιεί 4 φορές παραπάνω έργα, έχει σχεδόν 3 φορές παραπάνω συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και 2 φορές παραπάνω συμμετέχοντα σχολεία. Σε σύγκριση με την Πορτογαλία, έχει 1,5 φορές παραπάνω έργα, 2,5 φορές παραπάνω συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και περίπου 2 φορές παραπάνω συμμετέχοντα σχολεία.

Σε σύγκριση με την Ιταλία η οποία έχει σχεδόν εξαπλάσιο αριθμό πληθυσμού, τα έργα τους είναι σχεδόν διπλάσια από τα ελληνικά, ενώ τα σχολεία τους που συμμετέχουν είναι μόλις 1,5 φορές περισσότερα από τα αντίστοιχα Ελληνικά.

Ακόμη και με την Τουρκία η οποία έχει σχεδόν οκταπλάσιο αριθμό πληθυσμού, τα έργα τους είναι λιγότερα από το διπλάσιο των δικών μας, παρόλο που συμμετέχουν 6 φορές παραπάνω εκπαιδευτικοί σε σύγκριση με τους Έλληνες.

Το eTwinning ξεκίνησε το 2005 και ως σκοπό έχει τη συνεργασία των σχολείων στην Ευρώπη μέσω της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) παρέχοντας υποστήριξη, εργαλεία και υπηρεσίες για σχολεία. Το eTwinning προσφέρει επίσης ευκαιρίες δωρεάν και συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης μέσω διαδικτύου για εκπαιδευτικούς. Στην Ελλάδα έχει υψηλή αναγνωρισιμότητα και αποδοχή από τους εκπαιδευτικούς τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι αφιερώνοντας αρκετό από τον προσωπικό ελεύθερο χρόνο τους, χτίζουν δικτυακές συνεργασίες με σχολεία στην Ευρώπη, γνωρίζουν αλλά και μεταδίδουν νέες γνώσεις, αποκτούν ψηφιακές δεξιότητες και οικοδομούν τον μελλοντικό Ευρωπαίο Πολίτη, μέσα από τις κοινές αξίες και το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η άοκνη προσπάθειά τους, το μεράκι τους και η εθελοντική προσφορά τους, τους αντάμειψε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς 533 Ελληνικά έργα βραβεύτηκαν με την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας για το έτος 2018.

 

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας;

Η Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας αποτελεί ένα δεύτερο δείγμα επιτυχίας και καταδεικνύει ότι το έργο ανταποκρίνεται σε ένα ορισμένο Ευρωπαϊκό πρότυπο. Μετά τη λήψη της Ευρωπαϊκής Ετικέτας Ποιότητας μπορεί το έργο να συμμετάσχει στο διαγωνισμό των Βραβείων eTwinning.

Απονέμεται από την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΚΥΥ – Βρυξέλλες) σε εκπαιδευτικούς συμμετέχοντες σε έργο το οποίο: 

  1. έχει προταθεί για Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας από τουλάχιστον μία Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης, μετά από μια διαδικασία διαλογής. Κάθε Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης προωθεί το καλύτερο ένα τρίτο των έργων που τιμήθηκαν με Εθνική Ετικέτα Ποιότητας με βάση τη βαθμολογία τους όσον αφορά στην ποιότητά τους.
  2. περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο εταίρους που έχουν λάβει την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας. Η Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας απονέμεται μόνο μία φορά ετησίως και παρουσιάζεται στη Διαδικτυακή Πύλη του eTwinning.

Πρόκειται για αναγνώριση η οποία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αναδεικνύει την Ελλάδα για ακόμη μια χρονιά στις πρώτες θέσεις του πίνακα.

Χώρα Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας
Τουρκία 795
Ιταλία 731
Ελλάδα 533
Ισπανία 420
Ρουμανία 303
Γαλλία 272
Πολωνία 272
Πορτογαλία 239
Γερμανία 70
Σουηδία 12

Πίνακας 2. Απονομή Ευρωπαϊκών Ετικετών Ποιότητας

Σύμφωνα με τον πιο πάνω πίνακα 2, από τα στοιχεία που έχουν αντληθεί από την επίσημη ευρωπαϊκή πύλη του eTwinning (https://www.etwinning.net/el/pub/highlights/schools-awarded-european-q18.htm) φαίνεται ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις του πίνακα, ενώ δειγματοληπτικά παρατίθενται στοιχεία και από άλλες χώρες (41 χώρες συμμετείχαν συνολικά).

Στο ευρωπαϊκό συνέδριο συμμετείχε και η Ελληνική Αποστολή η οποία αποτελείτο από 33 άτομα και από τον εκπρόσωπο της Ελληνικής Κυβέρνησης κ. Χασάπη Δημήτριο. Η Ελληνική Αποστολή απαρτιζόταν από τον κ. Παρασκευά Μιχάλη, Υπεύθυνο της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης eTwinning, ΙΤΥΕ «Διόφαντος», από μέλη της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης (ΕΥΥ), πρεσβευτές και πρέσβειρες της δράσης eTwinning, καθώς και από εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετείχαν στο συνέδριο που έγινε στη Βαρσοβία από τις 25 – 27 Οκτωβρίου 2018. Κατά τη διεξαγωγή του συνεδρίου, τους απονεμήθηκαν βραβεία για την εξαιρετική δουλειά την οποία πραγματοποίησαν μαζί με τους μαθητές/τριες τους, δίνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο, προστιθέμενη αξία στο υπάρχον έργο τους, αποκομίζοντας τελικά, καινούργιες εμπειρίες και γνώσεις από το ταξίδι αυτό.