Ξεκινά η παροχή Γεωργικών Συμβουλών

Υποκατάστημα και στο Αγρίνιο από την «Αγρογένεσις Λάρισας», με τους απαραίτητους πιστοποιημένους Γεωργικούς Συμβούλους (Γεωπόνους, Περιβαλλοντολόγους, Οικονομολόγους, Δασολόγους κτλ) και τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Ξεκινά  η ενεργοποίηση του προγράμματος παροχής γεωργικών συμβουλών από πιστοποιημένους Γεωργικούς συμβούλους του υποκαταστήματος Αγρινίου της Αγρογένεσις Λάρισας.

Οι επιλέξιμες συμβουλές παρέχονται στις γεωργικές (φυτικής ή/και ζωικής κατεύθυνσης) εκμεταλλεύσεις και κατατάσσονται σε δέκα επτά πακέτα συμβουλών:

Στόχοι είναι:

α) Η βελτίωση της αειφόρου διαχείρισης και της συνολικής απόδοσης της εκμετάλλευσης των γεωργών και κυρίως των νέων γεωργών και η υποστήριξή τους ώστε να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις για τη συνολική τεχνική – οικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους.

β) Η ενθάρρυνση της χρήσης των συμβουλών από τους γεωργούς και τους νέους γεωργούς, χωρίς αυτοί να επιβαρύνονται με το κόστος της συμβουλής.

Επιπλέον, οι συμβουλές συμβάλουν άμεσα στον εγκάρσιο στόχο της καινοτομίας, στην αειφορία του αγρο-διατροφικού συστήματος και στους οριζόντιους στόχους του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής

Όλοι οι γεωργοί, ακόμη και όσοι δε λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εθελοντική βάση. Το πρόγραμμα εξασφαλίζει την πρόσβαση των γεωργών σε εξατομικευμένες συμβουλές που λαμβάνουν υπόψη την ειδική κατάσταση της εκμετάλλευσης ή επιχείρησής τους.

ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τηλ.: 2410283280

Έδρα 3ο χλμ Λεωφ. Καραμανλή Λάρισα

Υποκατάστημα Αγρινίου

Τηλ.:  2641069012 Έδρα:

Κ. Παλαμά 20 Αγρίνιο

e-ea.gr