Ξηρόμερο: Δεκτή η ειδική διοικητική προσφυγή των Γαλούνη και Γεωργούλα

Γίνεται γνωστό στους πολίτες του Δήμου Ξηρομέρου ότι ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την Αρίθμ. 224573/24-12-2020 Απόφαση του έκανε αποδεκτή την ειδική διοικητική προσφυγή που έκαναν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Παράταξης μας Ερωτόκριτος Γαλούνης και Κωνσταντίνος Γεωργούλας.

Κατά της Αριθ. 125/2020 (ΑΔΑ: 65ΔΜΩΚΖ-ΗΤΓ) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξηρομέρου που αφορούσε την Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 και Αναπέμπει εν μέρει στο Δήμο και στο Δημοτικό Συμβούλιο την παραπάνω απόφαση ως μη νομίμως ληφθείσα.

ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ
ΠΡΩΤΑ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ 

Ακολουθούν οι σχετικές αποφάσεις και η προσφυγή των δυο Δημοτικών Συμβούλων.

  1. Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που Ακυρώνει την Αναμόρφωση.

 

  1. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξηρομέρου.

 

  1. Σχετική Προσφυγή.

xiromeronews.blogspot.com