Χρ. Κωστακόπουλος: Όχι άλλος χαμένος χρόνος για τον τουρισμό στην Αιτωλοακαρνανία

Ο τουρισμός, σύμφωνα με τη γενική παραδοχή, αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της χώρας μας.

Παρ’ όλα αυτά, όμως, δεν έχει αναπτυχθεί κάθε επιμέρους περιοχή στη βάση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων  της, όπως θα έπρεπε να γίνεται, ώστε να προκύψουν τα μέγιστα δυνατά οικονομικά οφέλη και να υπάρξει ισόρροπη ανάπτυξη, πράγμα που είναι εμφανές σε καθέναν που επισκέπτεται για  πρώτη φορά την Αιτωλ/νία και μένει κατάπληκτος από το φυσικό κάλλος και τις δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής αλλά ταυτοχρόνως και από τον βαθμό της καθυστέρησης της περιοχής σ’ αυτόν τον τομέα.

Η ποικίλη γεωμορφολογία του Νομού, το πλούσιο υδάτινο δυναμικό – δεν είναι υπερβολή να χαρακτηριστεί η Αιτωλ/νία ως η «νερομάνα» της Ελλάδας – το σημαντικότατο πολιτιστικό του προϊόν και οι πολύ καλές συνθήκες για ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής αποτελούν το τετράπτυχο της επιτυχίας για την ανάδειξη όλων των μορφών τουρισμού σε ετήσια βάση.

 

Οι διάφορες μορφές τουρισμού, είτε αναφέρονται στο μαζικό τουρισμό κλασικής μορφής, που συνοψίζεται στο δίπτυχο ήλιος και θάλασσα, είτε σε πάμπολλες εναλλακτικές μορφές τουρισμού – όπως ο οικοτουρισμός, ο πολιτιστικός,  προσκυνηματικός, ο θρησκευτικός και ο αρχαιολογικός τουρισμός – μπορούν να αναπτυχθούν σε αυτή την περιοχή.

Είναι κάτι που συνιστά πρόκληση για την Αιτωλ/νία και θα έπρεπε να μελετηθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κάθε πτυχή που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί προς όφελος της περιοχής, ώστε να  καταδειχθεί ο Νομός ως τουριστικός προορισμός εγνωσμένης αξίας, καθώς η  Αιτωλ/νία έχει κάθε δικαίωμα να ελπίζει και να προσδοκά στην  τουριστική ανέλιξή της, που θα δώσει νέα ώθηση στην ανάπτυξη της οικονομίας της.

Το κεφάλαιο που συνιστά η ύπαρξη αυτού του πρωτογενούς πλούτου αποτελεί έναν θησαυρό που παραμένει αναξιοποίητος στο μεγαλύτερο μέρος του αλλά αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη της περιοχής.

Το γεγονός της αναγκαιότητας για διαφοροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας στο Νομό μετά την οριστική διακοπή της μονοκαλλιέργειας του καπνού και γενικά τη βαθιά κρίση που έχει δημιουργηθεί στο αγροτικό εισόδημα της περιοχής, που για χρόνια αποτελούσε την πιο βασική και σχεδόν μοναδική πηγή εισοδήματος, δεν αφήνει πλέον περιθώρια για εφησυχασμό και δημιουργεί την αναγκαιότητα για ανάπτυξη νέων εισοδηματικών πηγών.

Από την άποψη αυτή βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή για την ανάπτυξη της περιοχής και θα λέγαμε ότι ο χρόνος είναι κατάλληλος για να δει η περιοχή με οργανωμένο τρόπο την ανάπτυξη νέων μορφών οικονομικής δραστηριότητας, μία από τις οποίες, ίσως η σημαντικότερη για το μεγαλύτερο μέρος του Νομού – και κυρίως τις παράκτιες, τις ορεινές και τις λοιπές περιοχές που γειτνιάζουν με το υγρό στοιχείο – αποτελεί η τουριστική ανάπτυξη.

Δεν είναι, λοιπόν, καιρός να χαθεί άλλος χρόνος στην προσπάθεια για  τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Θα πρέπει να υπάρξει ένας μακροχρόνιος σχεδιασμός με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των ενεργών πολιτών, για την  κατάκτηση του επιπέδου τουριστικής ανάπτυξης που δικαιούται η Αιτωλ/νία.

Ο αριθμός των 3.000 (τριών χιλιάδων) κλινών περίπου που υπάρχουν σήμερα στο Νομό Αιτωλ/νίας, αποδεικνύουν, χωρίς την παράθεση κανενός άλλου στοιχείου, την υπανάπτυξη που υπάρχει στον τομέα της τουριστικής ανάπτυξης στον Νομό αλλά και τα τεράστια περιθώρια που υπάρχουν για βελτίωση σ’ αυτόν τον τομέα με βάση τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει ο Νομός.

Μια προσπάθεια στην οποία οφείλουμε όλοι, φορείς και πολίτες, να είμαστε συμμέτοχοι.

Δεν είναι δυνατό, για παράδειγμα να μιλάμε για επενδύσεις τουριστικής ανάπτυξης στο Νομό, όταν δεν έχουν καθοριστεί χρήσεις γης, όταν καθημερινά καταστρέφεται ο οικιστικός ιστός και δεν υπάρχουν ειδικοί όροι δόμησης που θα είναι συμβατοί με την παράδοση και τις προοπτικές κάθε επιμέρους περιοχής, ώστε να καταστήσουν ελκυστικές τις περιοχές που έχουν τις δυνατότητες να προσελκύσουν επισκέπτες, όταν υπάρχουν ορεινές  περιοχές –  οι οποίες διαθέτουν σημαντικότατες προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης – που επικοινωνούν ακόμη με χωματόδρομους, ή όταν σημαντικά στοιχεία που συνιστούν ό,τι καλύτερο διαθέτει η περιοχή σε φυσικό κάλλος – φαράγγια, καταρράκτες, βουνοκορφές, δάση και άλλα παρόμοια – είναι τελείως απροσπέλαστα και πολλές φορές άγνωστα και σε μας τους ίδιους.

Εδώ λοιπόν ο συνδυασμός «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – ΜΠΡΟΣΤΑ» με επικεφαλής τον Κώστα Σπηλιόπουλο  αναλαμβάνει τις ευθύνες του ώστε να υπάρξουν απτά και συγκεκριμένα αποτελέσματα σε αυτόν τον τόσο νευραλγικό τομέα της οικονομικής προοπτικής της περιοχής μας.

Γνωρίζουμε πως ο δρόμος για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας είναι μακρύς και δύσκολος.

Αυτό, όμως, δεν μας απογοητεύει.

Αντίθετα, χαλυβδώνει τη θέλησή μας για ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια για να πετύχουμε το στόχο.

Γι’ αυτό, οφείλουμε όλοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, προκειμένου να καθιερώσουμε την περιοχή μας  ως έναν βασικό τουριστικό προορισμό πανελλαδικά.

 

Χρήστος Κωστακόπουλος

Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Αιτωλοακαρνανίας