Χρήστος Γαλλιάς: Νέα αίτηση συνταξιοδότησης Δημοσίου

Νέα αίτηση συνταξιοδότησης Δημοσίου, από τον Πιστοποιημένο από τον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης για την έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων Δικηγόρο, Χρήστο Γαλλιά

Παρακάτω δίνονται ουσιαστικές απαντήσεις σε καίρια θέματα γύρω από το ζήτημα της συνταξιοδότησης Δημοσίου:

Η αλλαγή του εντύπου της αίτησης συνταξιοδότησης δημοσίου

Με στόχο την επιτάχυνση απονομής της κύριας σύνταξης του Δημοσίου τομέα, η Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του e-ΕΦΚΑ προχώρησε σε αλλαγή του εντύπου της αίτησης συνταξιοδότησης των υποψήφιων συνταξιούχων δημοσίου, από τις 15-06-2023. Η εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ ορίζει ότι τα νέα έντυπα αίτησης συνταξιοδότησης αντικαθιστούν την παλιά αίτηση απονομής σύνταξης και την Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία πλέον εμπεριέχεται στην αίτηση. Η αίτηση συνταξιοδότησης αυτή συμπληρώνεται από τον υποψήφιο συνταξιούχο και συνοδεύει το e-ΔΑΥΚ που συμπληρώνεται από την υπηρεσία εξόδου του συνταξιούχου.

Ποια είναι η διαδικασία συνταξιοδότησης στο Δημόσιο;

Όπως είναι γνωστό, η συνταξιοδότηση στο Δημόσιο πραγματοποιείται με την αίτηση του υπαλλήλου/λειτουργού ή στρατιωτικού μετά τη λύση της υπαλληλικής του σχέσης (παραίτηση, απόλυση λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας …). Η υποβολή της αίτησης προς την αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα γίνεται αποκλειστικά από την Υπηρεσία στην οποία υπηρετούσε ο υπάλληλος/λειτουργός ή στρατιωτικός και συνοδεύεται από διαβιβαστικό έγγραφο, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.) το οποίο η Υπηρεσία πρέπει να αποστέλλει και ηλεκτρονικά (e-Δ.Α.Υ.Κ.).

Τι αποτελέσματα θα έχει η νέα αίτηση συνταξιοδότησης;

Ο e-ΕΦΚΑ επισημαίνει ότι η νέα αίτηση συνταξιοδότησης περιέχει πρόσθετα στοιχεία τα οποία πρέπει να συμπληρώνονται από τον συνταξιούχο με ιδιαίτερη προσοχή. Με το νέο e-ΔΑΥΚ και την ενσωμάτωση σε αυτό της νέας αίτησης θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά αυτόματη έκδοση σύνταξης χωρίς καμία παρέμβαση εισηγητή, με αποτέλεσμα την επιτάχυνση της απονομής της σύνταξης.

Τι ισχύει για τους εκπαιδευτικούς;

Όσοι εκπαιδευτικοί υπέβαλαν ήδη φέτος τις παραιτήσεις τους και των οποίων η υπαλληλική σχέση θα λυθεί από 31-08-2023, οφείλουν άμεσα να συμπληρώσουν, με ιδιαίτερη προσοχή, την νέα αίτηση συνταξιοδότησης, και να την καταθέσουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στην υπηρεσία (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια κ.λπ.).

 

Χρήστος Γαλλιάς

Δικηγόρος

Τηλ.: 26413-06397

www.gmlawyers.gr

 

Διαβάστε επίσης: Ρύθμιση οφειλών σε Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού