Υπογράφτηκε η εκπόνηση μελέτης των παραποτάμιων πυλών Παλαιομάνινας

Υπογράφτηκε μεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας και του Αναδόχου, η σύμβαση εκπόνησης της μελέτης αποτύπωσης, τεκμηρίωσης, αποκατάστασης και ανάδειξης των παραποτάμιων πυλών Παλαιομάνινας (Αρχιτεκτονική αποτύπωσης και Παθολογία) και αναρτήθηκε σήμερα στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Πρόκειται για μελέτη ύψους 14.694 ευρώ, και εντάσσεται στις μελέτες που αφορούν την αποκατάσταση σε Μνημεία Κλασικής περιόδου της Αιτωλοακαρνανίας.

Η αρχιτεκτονική μελέτη αποτύπωσης, τεκμηρίωσης, αποκατάστασης και ανάδειξης παραποτάμιων πυλών Παλαιομάνινας (Αρχιτεκτονική αποτύπωσης και Παθολογία) θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

1. Αποτύπωση με επίγειο ψηφιακό σαρωτή (3d laser scanner) και εναέρια μέσα (ΣμηΕΑ).

2. Τοποθέτηση στόχων για την αεροφωτογράφιση στο μνημείο και μέτρηση τους με χρήση δέκτη GNSS (GPS).

3. Παραγωγή Τρισδιάστατου Μοντέλου από νέφος σημείων (pointcloud).

4. Παραγωγή Δισδιάστατων Αρχιτεκτονικών Σχεδίων αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης του μνημείου υπό κλίμακα (κλίμακα 1:25). Τα σχέδια θα περιλαμβάνουν κατόψεις, όψεις, τομές κατά πλάτος και κατά μήκος του μνημείου και σχέδια μορφολογικών και κατασκευαστικών λεπτομερειών του μνημείου.

5. Αρχιτεκτονική πρόταση αποκατάστασης. Τα σχέδια θα περιλαμβάνουν κατόψεις, όψεις, τομές κατά πλάτος και κατά μήκος του μνημείου.

6. Τεχνική έκθεση – μελέτη αποκατάστασης με την ανάλυση του μνημείου και την πρόταση αποκατάστασης.

Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο.

mytikaspress