Ο Ζαΐμης στην διαδικτυακή 48η Ετήσια Γενική Συνέλευση της CPMR

Στην διαδικτυακή 48η Ετήσια Γενική Συνέλευση της CPMR συμμετείχε την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τα θέματα που τέθηκαν ήσαν τα εξής: οι επιπτώσεις του Brexit για την Ευρώπη, το χρηματοδοτικό πακέτο React EU, το νέο πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, η σημασία επενδύσεων στις μεταφορές, το Interreg 2021-2027, η ανάγκη για έμφαση στη γαλάζια οικονομία και στην πράσινη ανάπτυξη, ο ρόλος της ψηφιοποίησης, η σημασία που έχουν οι νέοι για τα κράτη μέλη της Μεσογείου και η επιμόρφωσή τους, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα αγοράς εργασίας, το νέο σύμφωνο για τη Μετανάστευση, η ισότητα των δυο φύλων, το εθνικό σύστημα υγείας, η ανάκαμψη του τουρισμού και της βιομηχανίας της αλιείας στη μετά Covid-19 εποχή καθώς και η ανάγκη για άμεση χρηματοδότηση των Περιφερειών, μεταξύ αυτών και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη σημασία της κινητοποίησης για ένταξη στα οικονομικά μέσα, στην πολιτική συνοχής για την αντιμετώπιση των νέων ασύμμετρων απειλών, καθώς και στον καταλυτικό ρόλο των Περιφερειών στην προσπάθεια που γίνεται για την ανάκαμψη από την κρίση που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοΪου.

Στη συνέχεια μετά από ψηφοφορία αναδείχτηκαν τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου, στο οποίο αντιπρόεδρος με αρμοδιότητα στα Θαλάσσια Θέματα εκλέχθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης επί Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων στην Περιφέρεια Κρήτης, Γιώργος Αλεξάκης,

Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν μεταξύ άλλων η Ευρωπαία Επίτροπος για τη Συνοχή Elisa Ferreira, ο Ευρωβουλευτής και Πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI) του Ευρωκοινοβουλίου, Younous Omarjee, οι Πρόεδροι και τα μέλη των 6 Γεωγραφικών Επιτροπών της CPMR (Μεσογειακή, Βαλτική, Ατλαντικού Τόξου, Μαύρης Θάλασσας & Βαλκανίων, Νησιών Βόρειας Θάλασσας) και η Γενική Γραμματέας της CPMR Ελένη Μαριάνου.