Εμφάνιση unnamed.jpg

Εμφάνιση unnamed14.jpg

Προϋπολογισμός  έργου: 200.000 €

Έγινε η επούλωση λάκκων σε όλο το τμήμα της 18ης Ε.Ο. και κατασκευή ταπητιδείων σε τμήματά της που ήταν κατεστραμμένο το οδόστρωμα.

Οι εργασίες που υπολείπονται είναι διορθώσεις στα φθαρμένα κρασπεδόρειθρα καθώς και η κατασκευή οριζόντιας και κάθετης σήμανσης του δρόμου.

Επίσης θα επισκευαστούν τα τμήματα που έχουν καθιζήσει από τη θεομηνία του Φεβρουαρίου, μετά την έγκριση της σχετικής διαδικασίας.

Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κ. Σταρακά Χριστίνα επεσήμανε ότι:

«Παρόλη τη δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύουμε, καταφέρνουμε να ολοκληρώνουμε παρεμβάσεις που είναι απαραίτητα αναγκαίες γιατί η οδική ασφάλεια είναι μείζονος σημασίας για εμάς».