Ικανοποιημένος ο υπουργός Υγείας, Π. Κουρουμπλής από το συμβούλιο των υπουργών Υγείας στο Λουξεμβούργο

Ιδιαίτερα ικανοποιημένος δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Π. Κουρουμπλής, από τη ρητή απαγόρευση της επαναχρησιμοποίησης μίας χρήσεως προϊόντων και ταυτόχρονα τη θέσπιση κανόνων ασφάλειας και κυρίως «κοινών προδιαγραφών» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που θα υποχρεούνται να ακολουθούν όσα κράτη επιλέξουν αυτή την πρακτική.

Όπως ανέφερε ο κ. Κουρουμπλής, στο πλαίσιο του συμβουλίου των υπουργών Υγείας που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο, «για τους υπουργούς Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτεραιότητα πρέπει να έχει η προστασία των ασθενών και όχι των εταιριών».

Ο υπουργός Υγείας επεσήμανε ότι η χώρα μας υποστηρίζει την αναγκαιότητα ελέγχων, τόσο πριν, όσο και μετά τη θέση των προϊόντων στην αγορά και τους κοινούς κανόνες κλινικής αξιολόγησης των προϊόντων, τους κοινούς κανόνες αδειοδότησης των κοινοποιημένων οργανισμών και επιτήρησής τους.

Επίσης, συμφωνεί με το καλύτερο σύστημα ταυτοποίησης και ιχνηλασιμότητας των προϊόντων και την εμπλοκή των εμπειρογνωμόνων όλων των κρατών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε όλα τα στάδια, ώστε χωρίς υπέρμετρο διοικητικό βάρος και αύξηση του κόστους να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας ιατρικών μηχανημάτων και σκευασμάτων που κατασκευάζονται ή εισάγονται στην ΕΕ.

ΑΠΕ