Μεσολόγγι:Προθεσμία αιτήσεων για θέσεις υδροληψίας

 

Από το Τμήμα  Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου γίνεται γνωστό ότι στις 30 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων για αδειοδότηση υφιστάμενων θέσεων υδροληψίας. Όσοι έχουν καταθέσει σχετικό φάκελο προέγκρισης παρακαλούνται να τηρήσουν την ημερομηνία. Μετά τη παρέλευση της ημερομηνίας αυτής, κάθε μήνας μέχρι το τέλος του χρόνου θα φέρει την επιβάρυνση των 50 ευρώ.