Πληρωμές έως 8.100 ευρώ στα φωτοβολταϊκά

φ-β Ένωση Αγρινίου

Σύμφωνα με πληροφορίες της Ένωσης Αγρινίου, ο ΛΑΓΗΕ έδωσε σήμερα νέες εντολές στις Τράπεζες.Με αυτες πρόκειται να γίνει εξόφληση τιμολογίων για παραγωγή Ιουνίου 2015. Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν πάρκα πληρωτέου ποσού έως 8.100 ευρώ.