????????????????????????????????????

Με αφορμή τη συζήτηση του θέματος «κατασκευή Β.Δ. αναχώματος στο ΧΥΤΑ Ξερόλακκας» στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, η Δημοτική Αρχή θεωρεί αναγκαίο να επαναλάβει ότι η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων, που με πολλή μεγάλη πλειοψηφία είχε αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 4 Νοεμβρίου 2015.

Η ανησυχία των εκπροσώπων των κατοίκων της περιοχής, είναι εύλογη με βάση την αρνητική εμπειρία τους από την πολιτική των προηγούμενων Δημοτικών Αρχών.

Δεν είναι όμως δικαιολογημένη, σε ό,τι αφορά τη στάση και την πολιτική της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Κι αυτό γιατί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αξιοποιώντας το επιστημονικό δυναμικό του Δήμου, διαμόρφωσε το σχέδιο για την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων.

ΑΚΥΡΩΣΕ την κατασκευή πανάκριβης μονάδας μέσω ΣΔΙΤ, που θα επιβάρυνε δραματικά τη λαϊκή οικογένεια και προώθησε την πρόληψη, την ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή των χρήσιμων υλικών και την κατασκευή μονάδας κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών.

Για την σταδιακή απεμπλοκή από την υπερκορεσμένη Ξερόλακκα και την συνολική ανάπλασή της, προωθούμε σαν αναγκαστική επιλογή την κατασκευή του Β.Δ. αναχώματος, για να αποφύγουμε κάθε ενδεχόμενο κατολίσθησης που εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των εργαζομένων.

Ταυτόχρονα, η κατασκευή του αναχώματος δίνει τα απαραίτητα χρονικά περιθώρια για την υλοποίηση του γενικότερου σχεδιασμού, αφού η κυβέρνηση καθυστερεί τη χρηματοδότηση του τοπικού σχεδίου και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος δεν έχει ακόμα ξεκινήσει ούτε την κατασκευή του δρόμου στο Φλόκα.

Η Δημοτική Αρχή έχοντας ως προτεραιότητα τις λαϊκές ανάγκες, αντιμετωπίζει την διαχείριση των απορριμμάτων ως ένα μεγάλο κοινωνικό ζήτημα, που προστίθεται στα μεγάλα προβλήματα της ανεργίας, της φτώχειας και σχετίζεται με την υγεία και το περιβάλλον.

Θεωρούμε λοιπόν αναγκαίες προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ):

1)Τη χρηματοδότηση όλων των απαραίτητων μελετών, υποδομών–εξοπλισμού αποκλειστικά και καθ’ ολοκληρία από Κρατικούς πόρους ή το πρόγραμμα δημοσίων έργων,

2) Τη δυνατότητα πρόσληψης από το Δήμο όλου του νέου απαιτούμενου εργατοτεχνικού -επιστημονικού προσωπικού με μόνιμη και σταθερή εργασία με πλήρη δικαιώματα,

3) Την συνεργασία του Δήμου Πατρέων με την Περιφέρεια, με  όμορους ή και άλλους Δήμους σε κοινές δράσεις και λειτουργίες.

Κομβικό ζήτημα για την υλοποίηση του σχεδίου, αναδεικνύεται η στήριξη, καθώς και κινητοποίηση του λαού, για τη διεκδίκηση κεντρικών δημόσιων πόρων, που να καλύπτουν τις ανάγκες της διαχείρισης των απορριμμάτων.