Φωτό- Παρουσίαση της επέκτασης των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων στη Δυτική Ελλάδα

e3e93434-07ca-49df-b65b-3b4ad2e8c566

613e3e95-3cea-4e8a-b71b-86ab8fe33203

c618b497-64b5-4147-9313-45b8690ed4d7

6b169de5-989a-4935-8c26-3c060b4d6679

b1f60464-8c3a-43c6-ac7b-1271829db905