1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Ιδιωτικών Έργων) Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014 – 2020, Τοπικό Πρόγραμμα CLLD της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.

Αγαπητοί εκπρόσωποι των Τοπικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή συνέντευξη τύπου.

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος Leader της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. κι εγώ προσωπικά, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε το επενδυτικό κοινό και τις επιχειρήσεις της περιοχής για την 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ιδιωτικών Έργων του ΠΑΑ 2014 – 2020 και το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.

Η Πρόσκληση αυτή περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων όλων σχεδόν των τομέων της οικονομικής δραστηριότητας με συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης : 3.160.000,00 €.

Απευθύνεται σε νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιοχής και Δήμων του Ν. Αιτωλ/νίας καθώς και του Δήμου Μεγανησίου.

Για το Δήμο Αγρινίου επιλέξιμη περιοχή είναι όλες οι Δημοτικές Ενότητες του Καλλικρατικού Δήμου εκτός από την πόλη του Αγρινίου.

Για πρώτη φορά σε ένα Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης τύπου Leader, καταφέραμε να εντάξουμε και την Δημοτική Ενότητα Αγίου Κων/νου που στις προηγούμενες περιόδους αποτελούσε μη επιλέξιμη περιοχή.

Επιτρέψτε μου εδώ να κάνω μια αναφορά στις διαδικασίες του Τοπικού Προγράμματος Leader της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.

Το πρόγραμμα αυτό εγκρίθηκε το 2016 σε 47 Αναπτυξιακές Εταιρείες σε όλη την Ελλάδα και η ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. κατετάγη στην 1η δεκάδα εξασφαλίζοντας συνολικά ποσό Δ.Δ. 8.200.000,00 € (6.300.000,00 € από το Γεωργικό Ταμείο και 1.900.000,00 € από το Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας).

Είμαστε περήφανοι γιατί κατορθώσαμε να επιτύχουμε την μεγαλύτερη χρηματοδότηση που είχε ποτέ η ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ από Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Επισημαίνουμε ότι με την συνεισφορά και της Ιδιωτικής Συμμετοχής ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος θα ανέλθει περίπου στα 13 εκατ. Ευρώ.

Έχουμε ήδη προκηρύξει από το 2018 ποσό 1.400.000,00 € που αφορά μικρές δημόσιες παρεμβάσεις με δικαιούχους τους Δήμους της περιοχής. Το επόμενο διάστημα και μέσα στο μήνα που διατρέχουμε θα εντάξουμε συνολικά οκτώ έργα Δημοσίου Χαρακτήρα από τα οποία δύο έργα αφορούν το Δήμο Αγρινίου συνολικού προϋπολογισμού 700.000,00 €.

Πρόκειται για αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στον Άγιο Κων/νο καθώς και αποπεράτωση κτιρίου για την μετατροπή του σε πολιτιστικό χώρο στην Ματαράγκα.

Με σημαντική καθυστέρηση που δεν οφείλεται στις Αναπτυξιακές Εταιρείες αλλά στους κεντρικούς εμπλεκόμενους φορείς παρουσιάζουμε σήμερα την 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ποσό όπως είπαμε αρχικά Δ.Δ. 3.160.000,00 €.

Η αρχική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων θα είναι η 06/05/2019 και η καταληκτική ημερομηνία η 05/08/2019 (ακριβώς τρεις μήνες).

Στο επόμενο διάστημα θα υπάρξει πρόγραμμα δημοσιοποίησης της προκήρυξης (με ημερίδες, ενημερωτικές συναντήσεις, καταχωρήσεις στον τύπο, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μηνύματα).

Στη συνέχεια ο Γενικός Δ/ντής της εταιρείας κος Καφρίτσας θα σας κάνει μια αναλυτικότερη ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις δράσεις του. Καλούμε το επενδυτικό κοινό και τις επιχειρήσεις της περιοχής να συμμετέχει στις εκδηλώσεις ενημέρωσης που θα διοργανώσει η εταιρεία προκειμένου να ενημερωθεί διεξοδικά και να λάβει μέρος στη σχετική προκήρυξη.

Όπως γνωρίζετε και από προηγούμενες προγραμματικές περιόδους το πρόγραμμα Leader παρουσιάζει σημαντική δημοφιλία  καθώς οι διαδικασίες του (προκήρυξη, αξιολόγηση, έγκριση επενδυτικών σχεδίων, παρακολούθηση και πληρωμή των έργων) γίνεται σε τοπικό επίπεδο από την ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι εξασφαλισμένη από εδώ και στο εξής η γρήγορη έκβαση του προγράμματος καθώς και η φερεγγυότητά του.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να απευθύνω μήνυμα προς τους κατοίκους αλλά και τους φορείς της περιοχής για ενίσχυση της κοινής δράσης, προκειμένου να γίνουν στοχευμένες επενδύσεις οι οποίες θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και θα προσδώσουν υπεραξία στην περιοχή.

Κλείνοντας επιτρέψτε μου να πω ότι με την προκήρυξη αυτή ολοκληρώνεται ουσιαστικά ο πρώτος κύκλος των δεσμεύσεων του προγράμματός μας για την Αγροτική Ανάπτυξη.

Σας θυμίζω και άλλες σημαντικές δράσεις και πρωτοβουλίες που αναλάβαμε σαν Δημοτική Αρχή στο σημαντικό αυτό τομέα:

  • Την ενίσχυση των Αγροτικών Υποδομών (αγροτική οδοποιία, έγγειες βελτιώσεις).
  • Την συνεχή Τεχνική Υποστήριξη και ενημέρωση των αγροτών με την διοργάνωση σημαντικών ενημερωτικών ημερίδων στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου καθώς και την συνεχή καθοδήγηση από τους γεωπόνους του δήμου στους παραγωγούς και αγρότες της περιοχής.
  • Την καθιέρωση του επιτυχημένου θεσμού εκδηλώσεων με τίτλο «Ελαία».
  • Την συμμετοχή στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη Δυτικής Ελλάδας και
  • Την πολιτική μας για τα αδέσποτα.

Τέλος στη νέα περίοδο συνεχίζουμε με μια σειρά νέων δράσεων:

Δεσμευόμαστε για:

  • Την Σύνταξη Γεωργοκτηνοτροφικής Μελέτης που θα θέτει τους στόχους για τον επαναπροσδιορισμό της αγροτικής οικονομίας στην περιοχή του Δήμου Αγρινίου λαμβάνοντας υπόψη τις νέες πολιτικές για την αγροτική ανάπτυξη που εφαρμόζονται τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.
  • Την Δημιουργία Γραφείων Ενημέρωσης Αγροτών στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων για πιο οργανωμένη ενημέρωση και υποστήριξη των γεωργών και των κτηνοτρόφων της περιφέρειας του Δήμου. Τα γραφεία θα λειτουργούν αξιοποιώντας στελεχιακό δυναμικό του Δήμου.
  • Την Προώθηση Δράσεων πολυαπασχόλησης στην ύπαιθρο και στις αγροτικές περιοχές του Δήμου μέσω του Leader για την συμπλήρωση και την στήριξη του αγροτικού εισοδήματος των κατοίκων των περιοχών αυτών.
  • Τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό προώθησης – κατοχύρωσης προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π).
  • Την Θεματική Διαδικτυακή Πύλη για το Λάδι και την Ελιά.