Στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξηρομέρου, αναρτήθηκε πρόσφατα πρόσκληση – γνωστοποίηση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών για τα αδέσποτα στον Δήμο Ξηρομέρου (δείτε ΕΔΩ).

Η συγκεκριμένη πρόσκληση – γνωστοποίηση έγινε προκειμένου, όποιος θέλει, να καταθέσει την προσφορά του και η απ’ ευθείας ανάθεση που θα ακολουθήσει, να γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), δηλαδή επί της ουσίας μιλάμε για διαγωνιστική διαδικασία.

Η απ’ ευθείας ανάθεση ανέβηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και βλέπουμε:

Προμήθεια υλικών για τα αδέσποτα.

Προϋπολογισμός: 2.176,20 €.

Συμμετέχοντες: 1.

Τελική τιμή: 1.964,16 €.

Έκπτωση: 9,74 %.

Όφελος για το ταμείο του Δήμου: 212,04 €.

Δείτε ΕΔΩ το επίσημο έγγραφο.