Α.Σ.Ε.Π.: Προσλήψεις στις σχολές ξεναγών – Αιτήσεις και δικαιολογητικά

Προκήρυξη του ΑΣΕΠ βλέπει το φως της δημοσιότητας για προσλήψεις στις σχολές ξεναγών του υπουργείου Τουρισμού.

Πρόκειται για 59 προσλήψεις ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών στις Σχολές Ξεναγών Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, Κρήτης και Ρόδου του υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Διαβάστε αναλυτικά ΕΔΩ πώς θα κάνετε τις αιτήσεις για κάθε πόλη.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση», συνοδευόμενο με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης και των συνημμένων απαιτούμενων δικαιολογητικών βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο.

Κάθε υποψήφιος έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για μία μόνον ειδικότητα και σε περισσότερες της μιας από τις σχολές.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να προσληφθεί μόνο σε μία από τις προκηρυσσόμενες με την παρούσα ειδικότητες και σε μία μόνο σχολή. Σε περίπτωση επιλογής του υποψηφίου σε πέραν της μίας σχολής, ο επιλεγείς με υπεύθυνη δήλωσή του θα δηλώνει την προτίμησή του.

Θα παρέχεται στους υποψηφίους προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών για την άσκηση τυχόν ενστάσεων.

www.protothema.gr