Μετά την ψηφοφορία που διεξήχθη στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου τα μέλη της νέας Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι τα εξής: 

Από την παράταξη του Γιώργου Παπαναστασίου: Φωτάκης Βασίλειος, Μελιάδης Γιώργος και Ζαρκαβέλης Χρήστος.

Από την παράταξη της Χριστίνας Σταρακά οι: Κραβαρίτη Ευαγγελία και Μπελεβώνης Γεράσιμος.

Από την παράταξη του Σταύρου Καμμένου ο Σπύρος Μολώνης.

Υπενθυμίζεται ότι στα εκλεγμένα μέλη θα προστεθούν με απόφαση του Δμάρχου και τρεις Αντιδήμαρχοι κάτι που προβλέπεται από το νέο νόμο για τη σύνθεση των Επιτροπών των Δήμων.