Η μεγάλη εταιρεία PRAKTIKA-ΧΟΛΕΒΑΣ Α.Ε. ζητά πωλήτρια (ηλικίας έως 35 ετών)

Προσοχή: Η προϋπηρεσία στην πώληση και το ταμείο θεωρείται απαραίτητη.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6973-346043