Την δέσμευση προϋπολογισμού συνολικού ποσού  €500.000,00 για την προμελέτη Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) για την περιοχή  της  Αμφιλοχίας ενέκρινε με απόφασή του ο Υπουργός Υποδομών κ. Χρήστος Σπίρτζης.

Ο κ. Σπίρτζης ανταποκρινόμενος έμπρακτα στο αίτημα του δήμου Αμφιλοχίας, αλλά και των κατοίκων για την επίλυση  των σοβαρών προβλημάτων ύδρευσης που αντιμετωπίζει η περιοχή, μετά από χρόνια εγκατάλειψης και αδιαφορίας από την κεντρική διοίκηση, εφαρμόζοντας στην πράξη την στρατηγική για έργα ουσίας και όχι βιτρίνας, τα οποία βελτιώνουν την ίδια  τη ζωή των πολιτών, προχώρησε στην υπογραφή της συγκεκριμένης απόφασης, που θα δώσει ανάσα στους κατοίκους της περιοχής και οριστική λύση στο οξυμμένο πρόβλημα ύδρευσης της Αμφιλοχίας

Με την απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών αλλά και με την ολοκλήρωση της προμελέτης που χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, ανοίγει οριστικά ο  δρόμος για την υλοποίηση των απαραίτητων  έργων  στην περιοχή της Αμφιλοχίας τα οποία και θα συμβάλλουν ουσιαστικά και μόνιμα:

  • στην επάρκεια αλλά και την ποιοτική αναβάθμιση του παρεχόμενου νερού ύδρευσης στις υδροδοτούμενες περιοχές αλλά και
  • στην αποτροπή του υποβιβασμού της στάθμης των υπόγειων υδροφορέων

Με την ολοκλήρωση  του προτεινόμενου έργου θα καταστεί  κατάλληλο για ύδρευση, νερό που σήμερα λόγω της έλλειψης  συστημάτων διύλισης χρησιμοποιείται μόνο για άρδευση.

Στην ίδια απόφαση, το έργο της ύδρευσης του Δήμου Αμφιλοχίας, χαρακτηρίζεται από τον υπουργό ως «έργο Εθνικού Επιπέδου, ειδικό και σημαντικό» και εντάσσεται στον Προγραμματικό Σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, ενδεικτικό της βαρύτητας που έχει για το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το όλο θέμα .


ΕΡΓΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.

ΞΕΚΙΝΑ Η ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ

Ανοίγει ο δρόμος για την οριστική και μόνιμη επίλυση του οξυμμένου προβλήματος ύδρευσης του Δήμου Μεσολογγίου με την υπογραφή από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη της δέσμευσης προϋπολογισμού για την δημοπράτηση  της προκαταρκτικής μελέτης αντιμετώπισης των προβλημάτων στην περιοχή.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναγνωρίζοντας έμπρακτα την κρισιμότητα του προβλήματος για τους κατοίκους της περιοχής, και ανταποκρινόμενος στο δίκαιο αίτημα δήμου και κατοίκων, προχώρησε στον χαρακτηρισμό του έργου ως «έργο εθνικού επιπέδου, ειδικού και σημαντικού»  υπογράφοντας ο ίδιος τη σχετική απόφαση. Είχε προηγηθεί η ένταξή του στο ΠΔΕ του 2016 μετά από σχετική πρόταση του υπουργού.

Με την εκπόνηση της συγκεκριμένης προκαταρκτικής μελέτης, θα εξεταστεί ενδελεχώς το πρόβλημα με την υδροδότηση της περιοχής και θα αναζητηθεί η προσφορότερη οικονομοτεχνική λύση για την οριστική του επίλυση.

Εκτός της αναγκαιότητας για την άμεση επίλυση του προβλήματος υδροδότησης του Δήμου της Ιεράς πόλεως του Μεσολογγίου, θα αντιμετωπιστεί και  το οξυμένο πρόβλημα της μόλυνσης των πηγών του Κεφαλόβρυσου, που εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ώστε  η λύση να είναι συνολική.

Μεταξύ άλλων στα κρίσιμα αντικείμενα της συγκεκριμένης προκαταρκτικής μελέτης περιλαμβάνονται: α) η κατασκευή νέου υδρευτικού δικτύου, β) λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της μόλυνσης του υπάρχοντος υδρευτικού δικτύου με την κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού, γ) η αντιμετώπιση των αιτιών μόλυνσης της πηγής υδροληψίας Κεφαλόβρυσου (επεξεργασία λυμάτων μέσω βιολογικού καθαρισμού, στεγάνωση επιφανειακών εισροών κλπ)

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί έργο εξαιρετικά μεγάλης σπουδαιότητας για την περιοχή και τους κατοίκους της  και την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς καλείται να δώσει οριστική και μόνιμη λύση τόσο στην υδροδότηση  και την προστασία της δημόσιας υγείας των κατοίκων, αλλά και να οδηγήσει στην πλήρη διερεύνηση των αιτιών της μόλυνσης και της εξεύρεσης λύσης για την αντιμετώπιση της, ώστε να εξαλειφθούν τα αίτια και ληφθούν οι απαραίτητες πρόνοιες για να μην δημιουργηθεί ξανά το πρόβλημα.

Για το συγκεκριμένο έργο ορίστηκε ως αναθέτουσα και προϊσταμένη αρχή  η Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων (ΔΕΥΑΕΛ) και ως Διευθύνουσα υπηρεσία το Τμήμα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Μελετών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.