Ανάρτηση πινάκων ΣΟΧ 1/2018 ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑ Δήμου Αγρινίου

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΟΧ 1/2018 ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

  • ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
  • ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
  • ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
  • ΥΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΡΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΛΛΕΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ  ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 102
  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΛΛΕΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ  ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 103
  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΛΛΕΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ  ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 104

Επισημαίνεται ότι λόγω του Νόμου περι προστασίας Προσωπικών Δεδομένωνδεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των υποψηφίων. Ο καθένας μπορεί να δει τα μόριά του  με τον αριθμό πρωτοκόλλου που του είχε δοθεί κατά την κατάθεση της αιτήσεώς του από τον παραλαβών υπάλληλο.