Η «Ανυπότακτη Ήπειρος» υπέρ της πρότασης των «Οριζόντων Ηπείρου» για το ειδικό ταμείο

Και ενώ έχει ξεκινήσει η ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ αποστολή αιτημάτων έγκρισης δαπανών της Περιφέρειας για τις ανάγκες που προκύπτουν στα νοσοκομεία της Περιφέρειας εξαιτίας της κρίσης του κορωνοϊού με λογικές «λιανικής» και ο κ. Νουτσόπουλος επικεφαλής της παράταξης «Ανυπότακτη Ήπειρος» συμφώνησε στη δημιουργία του ειδικού ταμείου. 

Την πρωτοβουλία υποστηρίζουν και οι παρατάξεις «Κοινό των Ηπειρωτών», «Ήπειρος Όλον» και «Λαϊκή Συσπείρωση».

Αναμένουμε επειγόντως τις ενέργειες της Περιφέρειας σε αυτή τη κατεύθυνση.