Την πρόσληψη 22 υπαλλήλων πραγματοποιεί ο δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.Προσλαμβάνονται με κριτήρια ΑΣΕΠ απόφοιτοι ΠΕ και ΔΕ.

Οι συμβάσεις των προσληφθέντων θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου 20196.

Σημειώστε ότι οι οι συνεντεύξεις των ενδιαφερόμενων από την ορισμένη επιτροπή θα πραγματοποιηθούν από 3 Δεκεμβρίου 2018 έως τις 10 Δεκεμβρίου 2018.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων εκπνέει την 1η Δεκεμβρίου, ημέρα Σάββατο.

Σημειώστε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα κάθε ειδικότητας.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή (μαζί και η αίτηση).

Ημερ. Λήξης:01/12/18