Μετά από σχετικά αιτήματα συμμετεχόντων επενδυτών στο διαγωνισμό πώλησης τωνλιγνιτικών μονάδων Μελίτης και Μεγαλόπολης, και μετά από συνεννόηση της Διοίκησης της Δ.Ε.Η. με το ΥΠΕΝ και την DG Comp της Ε.Ε., αποφασίστηκε η μετάθεση της προθεσμίας κατάθεσης των δεσμευτικών προσφορών για την 28η Μαΐου 2019.