Δεν πέρασε η πρόταση για ενοποίηση των SL2 και FL

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Super League 2 και Football League κατά τη σημερινή συνεδρίαση (Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020) μέσω τηλεδιάσκεψης ψήφισε επί της πλειοψηφίας σε παραμονή του διαχωρισμού κατηγοριών ή την επανεξέταση της τροποποίησης όλων των κατηγοριών. Ωστόσο, ενώ δεν γνωρίζουν τον τρόπο διεξαγωγής όρισαν την ημερομηνία έναρξης της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Αποφάσισε ομόφωνα την αναδιάρθρωση των πρωταθλημάτων. Ετέθη πρόταση από ομάδες της Football League για ενιαία κατηγορία με την Super League 2 με δυο ομίλους των 16 ομάδων.

Υπέρ της πρότασης ψήφισαν δέκα (10) ομάδες και πέντε (5) κατά. Η πρόταση δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία των 3/4 που θέτει ο νόμος 4684/20. Παραμένει σε ισχύ η προηγούμενη πρόταση περί τροποποίησης των προκηρύξεων με τις κατηγορίες διαχωρισμένες ως εξής: SL1 18 ομάδες, Super League 2 16 ομάδες και η Football League 14 ομάδες.

Τέλος, αποφασίστηκε ως ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής η 20ή Αυγούστου και έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2020-2021 η 4η Οκτωβρίου.