Το Δημαρχείο Θέρμου επισκέφτηκαν μαθητές και εκπαιδευτικοί από Γαλλία και Ιταλία στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS μαζί με το ΓΕ.Λ Γαβαλούς.

Όπως, αναφέρει ο Δήμαρχος Θέρμου, Σπύρος Κωνσταντάρας: «Τους μιλήσαμε για την Αρχαία Αιτωλική Συμπολιτεία και τους θεσμούς της ,καθώς και για την στάση των δύο χωρών στην ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για την συμβολή τους στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που περνάει η χώρα μας».