Η Δημοτική Ενότητα των Οινιαδών αποτελεί τη μεγαλύτερη παραγωγική δύναμη του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.

Τις τελευταίες δεκαετίες η μετάβαση από τις παραδοσιακές μονοετείς καλλιέργειες στις δενδρώδεις κυρίως ελαιώνες και εσπεριδοειδή έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα και ανάγκες στον πρωτογενή τομέα της περιοχής.

Ως εκ τούτου, έχουν δημιουργηθεί και μια σειρά από νέα πρόβληματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι παραγωγοί και τα οποία μεμονωμένα δεν μπορούν να λυθούν.

Αρχικά, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος της περιοχής συνοψίζονται στις ελλιπείς υποδομές,είτε αυτές σχετίζονται με αγροτική οδοποιία είτε από το σύστημα άρδρευσης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Παρότι τα δυο αυτά θέματα χρήζουν τεράστιας ανάλυσης όπως επίσης και ο τρόπος αντιμετώπισής τους επισκιάζονται από την εμφάνιση μιας «πανδημίας» η οποία κατακρεουργεί τις περιουσίες των καλλιεργητών.

Με άλλα λόγια, τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί εκθετική αύξηση πληθυσμών τρωκτικών τα οποία καταστρέφουν τις περιουσίες των γεωργών κυριολεκτικά εν τω μέσω της νυκτός.

Αυτό συμβαίνει διότι τα κτήματα αφού έχουν εγκατασταθεί δενδρώδεις καλλιεργειες, παύουν να καλλιεργούνται κάθε χρόνο δίνοντας στα τρωκτικά πρόσφορο έδαφος για την ανενόχλητη εγκατάσταση και την αναπαραγωγή τους.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να τρέφονται με ρίζες δέντρων και αυτά με την σειρά τους ακαριαία να ξεραίνονται καταστρέφοντας έτσι μεγάλο μέρος των οπωρώνων.

Το νοσηρό αυτό φαινόμενο θα αντιμετωπιστεί, αν όχι ριζικά, αλλά αποτελεσματικά με την ουσιαστική αρωγή της πολιτείας. Σε φαινόμενα τέτοιου είδους καθίσταται αδύνατη η αντιμετώπισή τους ατομικά. Μια ουσιαστική πρόταση θα ήταν η πραγματοποίηση μυοκτονίας σε όλη την έκτασή του εντοπίζεται το πρόβλημα.

Με τον όρο μυοκτονία αναφερόμαστε στις ενέργειες που πραγματοποιούνται για τον έλεγχο των τρωκτικών και των αρουραίων οι μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι οι εξής:

1) Δολώματα: Τα δολώματα είναι σκευάσματα (ποντικοφάρμακα) τα οποία κατασκευάζονται από εγκεκριμένους οίκους Γεωργικών Φαρμάκων. Τα δολώματα μπορεί να είναι σε μορφή pellet, pasta ή blocks και αποτελούν το πιο συνηθισμένο τρόπο ελέγχου των τρωκτικών σε όλο τον κόσμο. Οι δολωματικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στις ανεπτυγμένες χώρες είναι πλεόν «3ης γενιάς» και χαμηλής τοξικότητας. Έτσι είναι ασφαλείς για ζώα μη στόχους και έχουν αντίδοτο την βιταμίνη Κ1. Περιέχουν τροφοελκυστικά ώστε να είναι εύγεστες και να προκαλούν τα τρωκτικά να τις δοκιμάσουν.

2) Κολλώδεις πλάκες – Μηχανικές παγίδες: Οι κολλώδεις πλάκες καθώς και τα trapper χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις σοβαρής προσβολής κάποιου χώρου από τα τρωκτικά μαζί με τα μυοκτόνα δολώματα. Έτσι θα μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των ζώντων τρωκτικών αλλά θεωρούνται και μέσα ελέγχου των τρωκτικών σε χώρους που για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η χρήση τοξικών ουσιών. Οι κόλλες και ορισμένες παγίδες ωστόσο προκαλούν βίαιο θάνατο στα τρωκτικά. Επίσης θα πρέπει να επιθεωρούνται σε συχνότερα χρονικά διαστήματα από ότι τα μυοκτόνα δολώματα ώστε να απομακρύνονται αμέσως τα συλληφθέντα νεκρά τρωκτικά από τον χώρο.

3) Αέρια: Οι υποκαπνισμοι (fumigation) με χρήση τοξικών αερίων χρησιμοποιούνται για την εξολόθρευση τρωκτικών σε υπόγειες τρύπες εξωτερικών χώρων αλλά και στην απολύμανση των πλοίων. Λόγω ότι τα αέρια είναι πολύ τοξικές ουσίες απαγορεύεται η χρήση τους χωρίς την έγγραφη άδεια πιστοποιημένης εταιρείας απολυμάνσεων και εφαρμόζονται πάντοτε με παρουσία γεωπόνου.

Αβίαστα λοιπόν, συνάγεται το συμπέρασμα πως τη δεδομένη χρονική στιγμή καθίσταται επιβεβλημένη η ανάγκη αντιμετώπισης του προβλήματος των τρωκτικών σε όλη τη έκταση της δημοτικής ενότητας των Οινιαδών καθότι το πρόβλημα συνεχώς επεκτείνεται και εντείνεται.

ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γεωπόνος, Msc
Δημοτικος Σύμβουλος