Σας γνωρίζουμε την νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας όπως προέκυψε ύστερα από τις αρχαιρεσίες οι οποίες διεξήχθησαν την 16/10/2019 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2/16-10-2019 Πράξη Γενικής Συνέλευσης καθώς και την συγκρότηση αυτού σε σώμα ως κάτωθι:

  1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗ (ΤΗΛ. 6973880629)
  2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΨΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΤΗΛ. 6978316582)
  3. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΣΑΡΟΥΧΗ ΕΛΕΝΗ (ΤΗΛ. 6942798454)
  4. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΤΗΛ. 6984481525)
  5. ΤΑΜΙΑΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΤΗΛ.6909405997)
  6. ΜΕΛΟΣ: ΣΤΥΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΤΗΛ. 6937247720)
  7. ΜΕΛΟΣ: ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΤΗΛ. 6983505262)
  8. ΜΕΛΟΣ: ΝΤΖΙΑΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΤΗΛ. 6943886952)
  9. ΜΕΛΟΣ: ΞΥΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΤΗΛ. 6979450661)

 

Επιπροσθέτως σας γνωρίζουμε ότι η διάρκεια θητείας του Δ.Σ. δυνάμει του άρ.12 του Καταστατικού είναι ενός έτους.

 

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και ευελπιστούμε όπως επιβάλλεται στην μεταξύ μας αγαστή και δημιουργική συνεργασία.

 

                                              Εκ του Δ.Σ. του Συλλόγου

                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

             ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗ                                           ΤΣΑΡΟΥΧΗ ΕΛΕΝΗ