Δήμος Θέρμου: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου δια περιφοράς

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 1. το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2020, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, 
 2. το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/30.10.2019), 
 3. το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020), 
 4. την υπ’ αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, 
 5. τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, 

καλείστε σε τακτική διά περιφοράς” Συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020, με ώρα έναρξης 11:00 π.μ. και λήξη 13:00 μ.μ., για λήψη απόφασης βάσει των συνημμένων σχετικών εντύπων, (“Έντυπο ψηφοφορίας θεμάτων” και “Έντυπο οδηγιών”), στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του Αντώνη Βασιλόπουλου, προέδρου και ιδρυτή της “Εταιρείας Φίλων Μουσείου και Αρχαιολογικού Χώρου Θέρμου”.
 2. Αποδοχή ποσού  10.000,000 από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19.
 3. Έγκριση 2ης Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη «Βελτίωση Υποδομών Γηπέδου Ποδοσφαίρου Δήμου Θέρμου  Ν. Αιτωλ/νίας».
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Βελτίωση – ασφαλτόστρωση στο οδικό τμήμα Αετόπετρα – Δρυμώνας”.
 5. Επί πρότασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγίας Σοφίας για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στον οικισμό «Γούλι» Κοινότητας Αγίας Σοφίας.

Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγίας Σοφίας κ. Μπαλαμάτσης Δημοσθένης   συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

 1. Ορισμός Επιτροπής καταστροφής, εκποίησης, μετασκευής και απόσυρσης κινητών πραγμάτων του Δήμου.
 2. Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων από όργανα των ΟΤΑ που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.
 3. Επί πρότασης του Συμβουλίου Κοινότητας Κόνισκας και των Προέδρων Κοινοτήτων Διπλατάνου, Αμβρακιάς, Αργυρού Πηγαδίου και Κοκκινόβρυσης περί μη εγκατάστασης ανεμογεννητριών.

Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Κόνισκας κ. Παπασημάκης Δημήτριος και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Διπλατάνου κ. Κυρίτσης Ιωάννης,  Αμβρακιάς κ. Αναγνώστου Αθανάσιος, Αργυρού Πηγαδίου κ. Τσόλκας Ιωάννης και Κοκκινόβρυσης κ. Προβίδας Βλάσιος, συμμετέχουν έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ