Δύο προσλήψεις στην ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου

Η ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου, ζητά να προσλάβει:
Έναν (1) Λογοθεραπευτή/τρια και έναν (1) Εργοθεραπευτή/τρια πλήρους απασχόλησης.
Καλεί τους ενδιαφερόμενους/μενες να υποβάλλουν σχετική αίτηση η οποία θα
συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και το αντίστοιχο πτυχίο επιστημονικής
εκπαίδευσης. Θα συνεκτιμηθούν κι άλλα προσόντα (εμπειρία στο αντικείμενο,
μεταπτυχιακές σπουδές πτυχίο Η/Υ, ξένες γλώσσες, κλπ).
Έντυπα αιτήσεων θα παραδίδονται στο παράρτημα Αγρινίου (Περ. δρόμος Αγ.
Χριστοφόρου) καθώς και ηλεκτρονικά στα μέσα ενημέρωσης.
Πληροφορίες στα τηλ. 26410-55035/26400 και ώρες 08:30 – 15:00 καθημερινά, όπου θα
κατατίθενται και τα δικαιολογητικά τους μέχρι και την Τρίτη 19/09/2017.