Ένωση Αγρινίου: Συνδεδεμένες Ενισχύσεις 2017

Αναλυτικός κατάλογος με το ύψος των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων ανά είδος καλλιέργειας – εκτροφής

Χορηγούνται σε σημαντικούς τομείς με φθίνουσα παραγωγή, φυτικής και ζωικής παραγωγής. ⇒ Το ύψος της χρηματοδότησης στους τομείς δεν είναι σταθερό κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου. ⇒ Η μοναδιαία τιμή υπολογίζεται κάθε έτος ανάλογα με τις επιλέξιμες εκτάσεις και τον αριθμό των επιλέξιμων ζώων, χωρίς υπέρβαση της ενδεικτικής τιμής. ⇒ Η συνδεδεμένη ενίσχυση χορηγείται κατόπιν αιτήματος λήψης αυτής στην ΕΑΕ και ελέγχου τήρησης των όρων επιλεξιμότητας. ⇒ Δεν χορηγείται παραπάνω από μια συνδεδεμένη ενίσχυση στην ίδια έκταση. Συνδεδεμένες ενισχύσεις βάσει έκτασης – Όροι επιλεξιμότητας Σκληρό Σίτος: ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου=120 κιλά/εκτάριο Πλαφόν 2017: 12.000.000€ Ενδεικτική τιμή 2017: 48€/ha Ρύζι: ελάχιστη παράδοση 4 τόνοι/εκτάριο έως 28/2/2018 Πλαφόν 2017: 7.811.531€ Ενδεικτική τιμή 2017: 257€/ha Βιομηχανική τομάτα: ελάχιστη παράδοση 50 τόνοι/εκτάριο από 01.06.2017 έως 30.11.2017 Πλαφόν 2017: 3.000.000€ Ενδεικτική τιμή 2017: 517€/ha Πορτοκάλια χυμοποίησης: ελάχιστη παράδοση 7 τόνοι/εκτάριο από 01.01.2017 έως 31.12.2017 Πλαφόν 2017: 7.603.500€ Ενδεικτική τιμή 2017: 411€/ha Ροδάκινα προς χυμοποίηση: ελάχιστη παράδοση 6 τόνοι/εκτάριο από 01.06.2017 έως 01.11.2017 Πλαφόν 2017: 2.929.324€ Ενδεικτική τιμή 2017: 165€/ha Όσπρια ανθρώπινης κατανάλωσης: ορισμένες ποικιλίες Πλαφόν 2017: 4.882.207€ Ενδεικτική τιμή 2017: 296€/ha Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή: ορισμένες ποικιλίες Πλαφόν 2017: 6.835.089€ Ενδεικτική τιμή 2017: 171€/ha Σπόροι σποράς: Σύμβαση με σποροπαραγωγική – ορισμένες ποικιλίες Πλαφόν 2017: 2.929.324€ Ενδεικτική τιμή 2017: 684€/ha Σπαράγγια: ελάχιστη παράδοση 2,5 τόνοι/εκτάριο από 01.01.2017 έως 30.06.2017 Πλαφόν 2017: 950.000€ Ενδεικτική τιμή 2017: 500€/ha Ζαχαρότευτλα: σύμβαση με ΕΒΖ και παράδοση έως 31.01.2018 Πλαφόν 2017: 6.835.089€ Ενδεικτική τιμή 2017: 511€/ha Ροδάκινα προς χυμοποίηση: ελάχιστη παράδοση 6 τόνοι/εκτάριο από 01.06.2017 έως 01.11.2017 Πλαφόν 2017: 2.929.324€ Ενδεικτική τιμή 2017: 165€/ha 12.Κοριθιακή σταφίδα: ΠΕ Αχαΐας, Κορινθίας, Ηλείας, Μεσσηνίας Πλαφόν 2017: 5.000.000€ Ενδεικτική τιμή 2017: 352€/ha Καρποί με κέλυφος: Αμυγδαλιές, φουντουκιές, καρυδιές, καστανιές & φιστικιές Πλαφόν 2017: 4.000.000€ Ενδεικτική τιμή 2017: 139€/ha Μήλα Πλαφόν 2017: 4.000.000€ Ενδεικτική τιμή 2017: 477€/ha Κρόκος Κοζάνης: ΠΕ Κοζάνης Πλαφόν 2017: 500.000€ Ενδεικτική τιμή 2017: 1.894€/ha Πρωτεϊνούχα Κτηνοτροφικά Σανοδοτικά Ψυχανθή: Μηδική, τριφύλλι Πλαφόν 2017: 25.809.281€ Ενδεικτική τιμή 2017: 273€/ha Συνδεδεμένες ενισχύσεις βάσει ζωικού κεφαλαίου – Όροι επιλεξιμότητας Μεταξοσκώληκες: 20.000 αυγά/κυτίο Πλαφόν 2017: 781.153€ Ενδεικτική τιμή 2017: 248€/κυτίο Θηλυκά Βοοειδή: min 6 αγελάδες, ηλικίας 1,5 έως 12 ετών με γέννηση εντός 2017 Πλαφόν 2017: 36.336.635€ Ενδεικτική τιμή 2017: 149€/ζώο Αίγες και προβατίνες: ελάχιστη παράδοση 4 τόνοι γάλα με συντελεστή 100 κιλά/ζώο Πλαφόν 2017: 50.978.015€ Ενδεικτική τιμή 2017: 11€/ζώο Ειδική ενίσχυση για γεωργούς που εκτρέφουν βοοειδή, διέθεταν ειδικά δικαιώματα με βάση τον Καν 73/2009, και δεν δηλώνουν επιλέξιμες εκτάσεις: min 3MMZ, 6μηνη διατήρηση Πλαφόν 2017: 2.820.000€ Ενδεικτική τιμή 2017: 235€/ΜΜΖ Ειδική ενίσχυση για γεωργούς που εκτρέφουν αιγοπρόβατα, διέθεταν ειδικά δικαιώματα με βάση τον Καν 73/2009, και δεν δηλώνουν επιλέξιμες εκτάσεις: min 3MMZ, 6μηνη διατήρηση Πλαφόν 2017: 560.000€ Ενδεικτική τιμή 2017: 35€/ζώο Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Αγρινίου στα τηλέφωνα 2641.0.69013-69034-69026-69028-69032.

e-ea.gr