Ένωσης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Αιτωλ/νίας: Πρόεδρος ο Θανάσης Μουρτζιάπης

Σας  κάνουμε γνωστό ότι από 19 Δεκεμβρίου 2019 με την  αριθμ. 4 απόφαση της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής  και με βάση του άρθρου 44 του καταστατικού της ΠΕΠΦΑ που εδρεύει στην Αθήνα Αγίου Δημητρίου 41 αποφάσισε ομόφωνα να ορίσει  Διοικούσα επιτροπή της Ένωσης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Αιτωλοακαρνανίας, πενταμελή (5) επιτροπή με πρόεδρο τον Μουρτζιάπη Αθανάσιο.

Μετά την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής ΠΕΠΦΑ Νομού Αιτωλ/νιας 20/01/2020  συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Δρ. Θανάσης Μουρτζιάπης κ.Φ.Α. Ph.D.,P.D. Exercise Physiology  

Αντιπρόεδρος: Στυλιανός Τσίτος κ.Φ.Α.

Γ. Γραμματέας: Γεράσιμος Κωνστατάντος κ.Φ.Α.

Ταμίας: Γεώργιος Ασημακούλας  κ.Φ.Α.

Μέλος: Δημήτριος Ρηγογιάννης  κ.Φ.Α.