Επερώτηση Αντίστασης Πολιτών Δυτικής Ελλάδας

Κύριε Περιφερειάρχη

Δημοσιεύματα σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, ανακοινώσεις φορέων και πολιτικών παραγόντων, αλλά κυρίως η ίδια η πραγματικότητα δείχνουν ότι η δυνατότητα πολλαπλής αξιοποίησης του πρώην Νοσοκομείου Αγρινίου έχει μετατραπεί από τους έχοντες σχετικές εξουσίες-θέσεις ευθύνης  από πλεονέκτημα σε άλυτο πρόβλημα, καθώς το μεγάλο αυτό ακίνητο της πόλης και οι υποδομές του απαξιώνονται και καταρρέουν.

Θα θέλαμε να μας πληροφορήσατε  αν η απόφαση του Υπουργείου να μειώσει την δαπάνη στην ΣΑΕ για το 2019, από ένα εκατομμύριο ευρώ σε 50 χιλιάδες για το έργο που αφορά την ανάπλαση του παλαιού νοσοκομείου του Αγρινίου, έγινε σε συνεννόηση με την περιφέρειά μας και εάν είναι διασφαλισμένο ότι  μεταφέρεται η διαφορά της πίστωσης, χωρίς κίνδυνο απώλειάς της, στο επόμενο οικονομικό έτος.

 

 Σας ρωτάμε:

1.Σε ποιες  ενέργειες έχει προχωρήσει η Περιφέρεια στο εξάμηνο που έχει μεσολαβήσει από την προγραμματική σύμβαση με την 6η ΥΠΕ και το Δ.Σ. νοσοκομείου του Αγρινίου.

  1. Εάν η προγραμματική σύμβαση της Περιφέρειας, αφορούσε χώρους για τη στέγαση υπηρεσιών του ΕΟΠΥ, του  ΕΚΑΒ, του προγράμματος “Ψυχαργώ”, του Δ.ΙΕΚ  βοηθών νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας ή άλλων νοσηλευτικών -ιατρικών δομών.

 3. Το ερώτημα  επίσης αφορά και τις προθέσεις σας σχετικά με την φοιτητική στέγη.

 

Οι φοιτητές και οι οικογένειες τους θεωρούν αναγκαίο έργο τις εστίες για την στέγαση αλλά και την σίτιση των  φοιτητών, αλλά και τους απαραίτητους χώρους στέγασης των πανεπιστημιακών τμημάτων και εργαστηρίων, δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη αναγκαίων υποδομών των Πανεπιστημιακών τμημάτων του Αγρινίου.

Υπάρχει σχέδιο για να αντιμετωπιστούν οι επείγουσες ανάγκες, έτσι ώστε να λειτουργήσουν απρόσκοπτα τα Πανεπιστημιακά τμήματα και να είναι αξιοπρεπής η διαμονή και διαβίωση του φοιτητών στην πόλη του Αγρινίου;

 

Οι Ερωτώντες περιφερειακοί σύμβουλοι

Κούστας Κωνσταντίνος – Χατζηλάμπρου Βασίλης