Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας: Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την Εφαρμογή του Ν.4583/2018 περί διανομής ασφαλιστικών προϊόντων στις 03 Απριλίου και ώρα 18:00 στην συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας.