Από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μεσολογγίου, γίνεται γνωστό ότι ξεκίνησαν οι εργασίες για την διάνοιξη δρόμου και διαμόρφωσης του χώρου επέμβασης για την ανόρυξη νέας γεώτρησης στην περιοχή «Τσαγκριναίικα» Αιτωλικού.

Η ΔΕΥΑΜ προέβη στις απαραίτητες αδειοδοτήσεις από το Δασαρχείο Μεσολογγίου και την Διεύθυνση Υδάτων Δυτ. Ελλάδας προκειμένου να προχωρήσει στο νέο σημείο υδροδότησης της ΔΚ Αιτωλικού και με την βοήθεια της εταιρείας ΤΕΡΝΑ, (στην οποία απευθύνονται ευχαριστίες)   εντός των ημερών, θα είναι έτοιμος ο δρόμος για την πρόσβαση του διατρητικού εξοπλισμού στην περιοχή.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αντικατάστασης της γεώτρησης Χρυσοβεργίου, το γεωτρύπανο θα μεταφερθεί στη θέση «Τσαγκριναίικα» για να ξεκινήσουν οι εργασίες ανόρυξης της νέας γεώτρησης.