Για την υπό δημιουργία Σχολή Ραδιοφωνίας της Ε.Ρ.Τ. έγινε συζήτηση στο τελευταίο Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ.

Το είχαν συζητήσει – αποφασίσει μάλιστα κατά το παρελθόν, σε μία από τις προηγούμενες Διοικήσεις. Πήραν και απόφαση μάλιστα. Τη Διεύθυνση της σχολής αναλαμβάνει ο Δημήτρης Παπαδημητρίου και θα εποπτεύει όλες τις διαδικασίες για την ίδρυση, στελέχωση και λειτουργία της.

E-tetradio.gr