Η διοίκηση του Α.Σ. Ιδομενέας Εμπεσού θα ήθελε να ευχαριστήσει την Δημοτική Αρχή του Δήμου Αμφιλοχίας καθώς και την Πρόεδρο της Κοινότητας Εμπεσού κα. Χαντζάρα Σταυρούλα για την άμεση ανταπόκριση τους στο αίτημα μας για τον καθαρισμό του γηπέδου της ομάδας μας.

Τέλος, ευχαριστούν τους υπαλλήλους της καθαριότητας και πρασίνου για το αποτέλεσμα.