Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας προέβη στην παραγγελία διακοσίων (200) υφασμάτινων ατομικών μασκών (πλενόμενες) και γάντια μίας χρήσεως, για την προστασία του αστυνομικού προσωπικού των Υπηρεσιών της Δ.Α. Ακαρνανίας που εργάζεται για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, εκθέτοντας άμεσα την υγεία τους σε κίνδυνο. Ήδη το ανωτέρω υλικό έχει αποσταλεί στις περισσότερες Υπηρεσίες για να χορηγηθούν στους συναδέλφους μας.
Ευχαριστούμε θερμά τον Φαρμακοποιό Περικλή Γερμανό για την ευγενική χορηγία των γαντιών μίας χρήσεως.
Επίσης, η Ένωσή μας κάνει ενέργειες να αγορασθούν επιπλέον εκατό (100) υφασμάτινες ατομικές μάσκες για να μπορέσει να καλύψει την πλειονότητα του αστυνομικού προσωπικού.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος ΔΙΩΤΗΣ Νικόλαος