Ο Ολυμπιακός είχε προσβάλει την απόφαση της λίγκας να μην αποβάλει τον Π.Α.Ο.Κ. και την Ξάνθη λόγω προσφυγής τους στα πολιτικά δικαστήρια, όμως η Super League δικαιώθηκε για την απόφασή της!

– Συνεκδικάζει αντιμωλία των διαδίκων α) την προσφυγή με αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 7956/03.03.2020 της Π.Α.Ε. Ολυμπιακός κατά της Superleague 1, περί ακυρώσεως της από 25.02.2020 αποφάσεως του διοικητικού του συμβουλίου για απόρριψη (1) της με αριθμό πρωτοκόλλου SL 1412/17.02.2020 καταγγελίας κατά της Π.Α.Ε. Ξάνθη και (2) της με αριθμό πρωτοκόλλου SL 1413/17.02.2020 καταγγελίας κατά της Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ. για παραβίαση του άρθρου 35 Κ.Α.Π., β) την με αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 8584/09.03.2020 πρόσθετη παρέμβαση της Π.Α.Ε. Ξάνθη υπέρ του καθού η προσφυγή συνεταιρισμού και κατά της προσφεύγουσας Π.Α.Ε. και γ) την με αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 8692/09.03.2020 πρόσθετη παρέμβαση της Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ. υπέρ του καθού η προσφυγή συνεταιρισμού και κατά της προσφεύγουσας Π.Α.Ε.
Απορρίπτει (κατά πλειοψηφία) την προσφυγή, δεχόμενο αντιστοίχως τις δύο πρόσθετες παρεμβάσεις.

– Απορρίπτει την προσφυγή της ΠΑΕ Ξάνθη κατά 1) Superleague 1, και 2) της από 18/5/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Superleague 1, με την οποία επικυρώθηκε κατά πλειοψηφία η βαθμολογία του Πρωταθλήματος 2019-2020 για τις θέσεις 7-14.