ΚΕΔ/ΕΠΟ: Οι επιτυχόντες για το 2017-18 από την Αιτωλοακαρνανία

Από την ΚΕΔ/ΕΠΟ ανακοινώνονται τα ονόματα γυναικών 1ης-2ης κατηγορίας, διαιτητών, βοηθών διαιτητών και παρατηρητών διαιτησίας 3ης-4ης κατηγορίας, εκπαιδευτών και νέων παρατηρητών που πέτυχαν στις γραπτές εξετάσεις των σεμιναρίων προεπιλογής 2017-2018.

Επιτυχόντες διαιτητές 1ης & 2ης κατηγορίας:  Στυλιαράς ∆ηµήτριος

Επιτυχόντες βοηθοί διαιτητές 1ης & 2ης κατηγορίας: Αντωνόπουλος Ιωάννης, Καλαµπόκης Κωνσταντίνος, Κασσαβέτης Παναγιώτη, Κολοσιώνης Αθανάσιος, Κωσταράς Πολυχρόνης, Τριανταφύλλου Βασίλειος και Χουλιάρας Σπυρίδων.

Επιτυχόντες παρατηρητές 1ης & 2ης κατηγορίας: Καψάλης Παναγιώτης, Κωνσταντίνου Γεώργιος, Πάνου Γρηγόριος, Τάπραντζης Γεώργιος και Τεροβίτσας Βασίλειος.

Επιτυχούσες γυναίκες 1ης & 2ης κατηγορίας: –

Επιτυχόντες διαιτητές 3ης κατηγορίας: Γκιάφης Δημήτριος, Κέκελος Παναγιώτης, Ματσούκας Μιχαήλ και Παναγιωτόπουλος Βασίλειος.

Επιτυχόντες βοηθοί διαιτητές 3ης κατηγορίας: Βαλλιάνος Θωμάς, Βασιλόπουλος Παναγιώτης, Γαλανόπουλος Γεώργιος, Κακατσίδης Γρηγόριος, Καλύβας Κωνσταντίνος, Κουτρομάνος Χρήστος, Λύσσαρης Κωνσταντίνος, Σούζας Κωνσταντίνος και Τσιλίκας Νικόλαος.

Επιτυχόντες παρατηρητές 3ης κατηγορίας: –

Επιτυχόντες διαιτητές 4ης κατηγορίας: Καλαμάρης Κωνσταντίνος, Καλυβόπουλος Σπυρίδων, Καραβασίλης Χριστόφορος, Λάμπρου Βασίλειος, Ξύστρας Δημήτριος και Τσαμπάς Μιχαήλ.

Επιτυχόντες παρατηρητές 4ης κατηγορίας: –

Επιτυχόντες νέοι παρατηρητές: Τομαράς Σπυρίδων.

Επιτυχόντες εκπαιδευτές: Χρέλιας Χαράλαμπος.