Ανάλυση Λόγου και απεριόριστη θετική ενίσχυση:

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

          

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»

3ος ΟΡΟΦΟΣ

ΩΡΑ 18:00

ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ «Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΑΜΙ»