Στο πλαίσιο των μέτρων για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού θα παραταθούν μέχρι τις 11 Απριλίου τα περιοριστικά μέτρα για τις εκκλησίες.

Σύμφωνα με Κ.Υ.Α. των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, που θα δημοσιευθεί αργότερα σήμερα, Κυριακή, παρατείνεται η με αριθμό 2867/Υ1/16-03-2020 (ΦΕΚ Β’872) Κ.Υ.Α. αναφορικά με τα προσωρινά περιοριστικά μέτρα στους χώρους λατρείας, μέχρι και την 11/4/2020.

Η μόνη τροποποίηση αφορά στην προσθήκη της δυνατότητας και διαδικτυακής μετάδοσης λειτουργίας από τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό μέσο το οποίο αναμεταδίδει λειτουργία.

reader.gr