Εκδόθηκε η τμηματική άδεια ελλιμενισμού 84 σκαφών στιν θαλάσσιο χώρο και εναπόθεσης 50 σκαφών στον χερσαίο χώρο στον τουριστικό Λιμένα (Μαρίνα) Μεσολογγίου!

Με σχετική απόφαση του Υπουργού Τουρισμού κ. Αθανάσιου Θεοχαρόπουλου (Α.Π. 11629/14-6-2019 ΑΔΑ: Ω7ΙΜ465ΧΘΟ-Φ2Ζ) που αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, εγκρίθηκε η τμηματική άδεια λειτουργίας διακεκριμένων τμημάτων του τουριστικού Λιμένα (Μαρίνας Μεσολογγίου) ελλιμενισμού 84 σκαφών στο θαλάσσιο χώρο και στις προβλεπόμενες θέσεις των παραλιακών κρηπιδωμάτων και 50 θέσεων χερσαίας εναπόθεσης σκαφών καθώς επίσης και η αδειοδότηση για τις υποστηρικτικές εγκαταστάσεις (κτήρια γραφείων, καταστήματα με χρήση πλυντήρια, μίνι μάρκετ, ναυτιλιακά, WC – ντους και καφετέρια).

Η ανωτέρω εξέλιξη αποτελεί την πλέον χαρμόσυνη είδηση αναφορικά με την προοπτική του μεγάλου αυτού έργου που χρόνια τώρα είχε “βαλτώσει” και ξεμπλοκάρισε χάρις στις συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Τουρισμού, της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, της ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε. καθώς και των τεχνικών και νομικών συμβούλων της.

Καθίσταται σαφές ότι η από 2-5-2019 τροποποίηση της από 17-12-2013 σύμβασης παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του τουριστικού Λιμένα (Μαρίνα) Μεσολογγίου, άνοιξε διάπλατα το δρόμο για την υλοποίηση της πολυπόθητης επένδυσης.

Τώρα πλέον το λόγο έχουν οι μέτοχοι και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.

Το σίγουρο είναι ότι το προσεχές χρονικό διάστημα η Μαρίνα θα ξαναγεμίσει τουριστικά σκάφη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται…       

Πάνος Παπαδόπουλος

Δημοτικός Σύμβουλος Ι.Π. Μεσολογγίου