Τι δήλωσε ο εξειδικευµένος επιστήµονας που κλήθηκε από την Δηµοτική Αρχή – Η υπηρεσία καλείται να προχωρήσει µε ταχύτητα και µε συνεννόηση πλέον

Λύση για την απεμπλοκή του κλειστού γηπέδου μπάσκετ του Δ.Α.Κ., από τα εμπόδια που βρέθηκαν στο δρόμο της μελέτης του έργου, προσπαθεί να βρει η Δημοτική Αρχή Μεσολογγίου.

Να υπενθυμίσουμε αρχικά ότι με την άνοδο της ομάδας μπάσκετ «Χαρίλαος Τρικούπης» στην Basket League προέκυψε η ανάγκη επέκτασης του υφιστάμενου γηπέδου για να αυξηθεί η δυναμικότητα και να γίνουν παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά τα αποδυτήρια, τα θεωρεία κλπ…

Τι διαπίστωσε ο επιστήμονας

Μετά τον έλεγχο που έκανε ο κ. Χριστόπουλος, χρησιμοποιώντας τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό διαπίστωσε ότι ο φέρων οργανισμός του κτιρίου είναι σε καλή κατάσταση και δεν υπάρχει κίνδυνος στην στατικότητά του. Επίσης το υφιστάμενο κτίριο είναι ανεξάρτητο και δεν θα επηρεαστεί από την κατασκευή της προσθήκης. Όπως είπε ο κ. Χριστόπουλος, μιλώντας στην ΑΙΧΜΗ, το υφιστάμενο κτίριο έχει…

 

Αν το κείμενο που δημοσιεύετε αντιπροσωπεύει 100% αυτά που στηρίζει ο κ. Χριστόπουλος (θα ήταν σκόπιμο να δοθεί από αυτόν μια διαβεβαίωση) τότε λυπάμαι.

1) Χρησιμοποίησε τεχνικό εξοπλισμό για να διαπιστώσει αυτά που απαιτεί ο Κανονισμός Επεμβάσεων για στατικό έλεγχο κτιρίων; Αν ναι ας πει λεπτομέρειες.

2) Εξακρίβωσε οφθαλμοστατικα ότι όλα είναι εντάξει από άποψης επάρκειας; Διαπίστωσε αν υπάρχουν ενανθρακώσεις κ.λ.π βλάβες στον σκελετό του υπάρχοντος;

3) Εφάρμοσε την Υπουργική Απόφαση “Αριθμ. ΔΝΣγ/34033Π.Ε./ΦΝ 275 (Τροποποίηση κανονισμών που αφορούν σε ειδικές περιπτώσεις επεμβάσεων σε υπάρχοντα κτίρια ”

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 350 /17 Φεβρουαρίου 2016)

και ιδίως την  παράγραφο:

2.2.5 Επιδείνωση κανονικότητας λόγω αλλαγής τοιχοπληρώσεων

“(1) Σε οποιαδήποτε περίπτωση επιδείνωσης της  κανονικότητας του κτιρίου σε κάτοψη ή κατά το ύψος,λόγω αλλαγής τοιχοπληρώσεων, η αποτίμηση και ενδεχομένως η ενίσχυση θα γίνεται με βάση το κριτήριο
γενικής ισχύος 1(2). Η αποτίμηση για ενδεχόμενη επιδείνωση της  κανονικότητας του κτιρίου σε κάτοψη και ύψος θα γίνεται σύμφωνα με τα σχετικά κριτήρια του ΚΑΝΕΠΕ ή του ΕΝ1998−1.”

4) Έλεγξε επί τόπου ή βάσει πραγματικών αποτυπώσεων αν επηρεάζεται στατικά το υπάρχον από την προσθήκη; Απ ότι ξέρω το υπάρχον έχει δάπεδο που ανήκει στον φέροντα οργανισμό του (λειτούργει ενιαία μαζί με πεδιλοδοκους και πασσάλους για τη θεμελίωση

του υπάρχοντος). Τμήμα αυτού του δαπέδου πρέπει να σπάσει αν οι κερκίδες σε ένα τμήμα τους πρέπει να θεμελιώσουν ΜΕΣΑ στο υπάρχον (απ ότι ξέρω έτσι τουλάχιστον προβλέπεται )

Για όλα τα παραπάνω υπάρχει τεκμηριωμένη εγγραφή άποψη προς τον Δήμο του κ. Χριστόπουλου;

ΜΕ ΤΙΜΗ

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ