Αρκετές αιτήσεις στο Κέντρο Κοινότητας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου

Επίδομα για την στήριξη των καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύματος των οποίων το ρεύμα έχει διακοπεί λόγω οφειλών, προβλέπεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μάλιστα οι Δήμοι έχουν αναλάβει «πρωταγωνιστικό» ρόλο καθώς σε αυτούς υποβάλλονται τα δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων και με τη σειρά τους οι Δήμοι θα τα καταθέσουν στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

Το ειδικό βοήθημα αφορά καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος με χαμηλά εισοδήματα, ενώ το ύψος του θα αντιστοιχεί σε ποσό που θα καθορίζεται ανάλογα με το ύψος της συνολικής οφειλής των καταναλωτών προς τον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Οι προς εξέταση δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 • Μέχρι και την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ της παρούσας υπουργικής απόφασης (δηλ. πριν τις 14/02/2018) να είναι αποσυνδεδεμένοι από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών
  • Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας τους
  • Εισοδηματικά και Περιουσιακά κριτήρια με βάση τους ορισμούς του άρθρου 2 της Γ.Δ.5οικ.2961-10/24.1.2017 απόφασης.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Κώστα Καλαντζή: «προσπαθούμε όλοι να βοηθήσουμε «πατώντας» πάνω σε συγκεκριμένα νόμο. Η διακοπή του ρεύματος πρέπει να έχει γίνει μέχρι και στις 14/02/18 και ο δικαιούχος να είναι αυτός στον οποίο έχει γίνει διακοπή ρεύματος. Για την υποβολή των δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Κοινότητας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αγρινίου (Ε.Ο Αγρινίου – Αντιρρίου 1 και στα τηλέφωνα 26413 63457 – 63400). Το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο, παρά το γεγονός ότι η ανακοίνωση έγινε στις 27/03/18, λίγες μόλις ημέρες πριν το Πάσχα.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι:

 1. Έντυπο-Αίτηση (επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν1599/1986)
  2. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
  3. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της
  4. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
  5. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
  6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  7. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕΠΑ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω
  8. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στη σύνθεση του νοικοκυριού.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, για να ενταχθείς στο ειδικό βοήθημα το σπίτι πρέπει να ανήκει στον ιδιοκτήτη. Εδώ υπάρχει ζήτημα καθώς πολλοί είναι αυτοί που δεν έχουν προχωρήσει σε μεταβίβαση. Για τις περιπτώσεις αυτές έχουμε απευθυνθεί στον ΔΕΔΔΗΕ και στη ΔΕΗ για διευκρινήσεις και αναμένεται τις επόμενες μέρες να ξεκαθαρίσει το θέμα, ώστε να διευκολυνθεί μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού. Το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε είναι πως δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Ο νομοθέτης πρέπει και προσπαθεί να καλύψει μια ανάγκη της κοινωνίας που είναι μεγάλη».

Εφόσον ενταχθεί κάποιος ισχύουν τα ακόλουθα εισοδηματικά όρια:

Για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό τα χρήματα είναι 9.000 ευρώ

για νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονοτονικές οικογένειες με ένα ανήλικο μέλος 13.500 ευρώ

για νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 15.750 ευρώ

νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη 18.000 ευρώ

νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη 24.750 ευρώ

και νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα 27.000 ευρώ

Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 8.000 ευρώ. Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ οίκον και είναι απαραίτητη για την ζωή τους, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 15.000 ευρώ.

kostas kalantzis
Αντιδήμαρχος Αγρινίου Κώστας Καλαντζής

Kώστας Χονδρός για την εφημερίδα «Συνείδηση»