Σήμερα, ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, μετά την εφαρμογή του προγράμματος «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» (Πρόγραμμα Καλλικράτης), αποτελείται από τρία δημοτικά διαμερίσματα.

Εκτενέστερα, σε αυτά τα δημοτικά διαμερίσματα ανήκουν αυτό του Μεσολογγίου, του Αιτωλικού και των Οινιαδών, ενώ πριν εφαρμοστεί το παραπάνω πρόγραμμα, αυτά αποτελούσαν αυτόνομους δήμους, οι οποίοι συνενώθηκαν θέτοντας τα θεμέλια για μια κοινή πορεία.

Στόχος αυτών των αλλαγών ήταν η μείωση του αριθμού των δήμων και των νομικών τους προσώπων στο 1/3, με τις τοπικές κοινωνίες (μικρότερα χωριά, κομωπόλεις) να διαδραματίζουν υποβαθμισμένο ρόλο σε σχέση με την κυρίαρχη θέση, που κατέχουν τα «κέντρα» των δήμων.

Την παραπάνω άποψη επιβεβαιώνει η απουσία δράσεων ανάπτυξης στο δημοτικό διαμέρισμα (πρώην δήμο) Οινιαδών. Συγκεκριμένα, παρά τον φυσικό, ιστορικό και αισθητικό πλούτο που χαρακτηρίζει την περιοχή, οι παροχές αυτές μένουν ανεκμετάλλευτες εδώ και χρόνια, ενώ δεν είναι σπάνιο φαινόμενο η υποβάθμιση τους. Παρακάτω αναφέρονται παραδείγματα που τεκμηριώνουν την συγκεκριμένη θέση.

Αξιοσημείωτη είναι η παρουσία του δεύτερου μεγαλύτερου σε μήκος ποταμού της Ελλάδας, του ποταμού Αχελώου. Εκτενέστερα, αφετηρία του αποτελούν τα βουνά της οροσειράς της Πίνδου, ενώ στη συνέχεια διασχίζει το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής των Οινιαδών ώστε να καταλήξει στο Ιόνιο Πέλαγος, όπου στο Δέλτα του έχει δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα απείρου κάλλους.

Η αρχαία πόλη των Οινιαδών, η οποία απέχει ελάχιστα χιλιόμετρα από την Κατοχή και είναι χτισμένη στο λόφο που σήμερα ονομάζεται Τρίκαρδος, αποτέλεσε μία από τις σπουδαιότερες πόλεις των Ακαρνάνων. Ο αρχαιολογικός της χώρος έκτασης περίπου 1.400 στρεμμάτων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα δείγματα οργάνωσης και οχύρωσης των πόλεων της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας, αλλά και του ευρύτερου ελλαδικού χώρου. Εντός του αρχαιολογικού χώρου βρίσκεται επίσης και το καλύτερα σωζόμενο νεώριο του αρχαίου κόσμου και σ’ αυτό βοηθά το ότι είναι λαξευτό στο βράχο κι όχι χτισμένο με υλικά και αποτελούσε το ναύσταθμο των αρχαίων Οινιαδών.

Γνώστες παραλίες της περιοχής αποτελούν αυτή του Λούρου και του Διόνιτος. Η κάθε μία με τα δικά της χαρακτηριστικά, τόσο αντίθετες μα τόσο όμορφες, κερδίζουν τον επισκέπτη από την πρώτη στιγμή. Από τη μία πλευρά, ο Λούρος χαρακτηρίζεται από συνολική έκταση 17 χλμ .(από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα) και οργανωμένες υπηρεσίες που καλύπτουν αξιοπρεπώς τις ανάγκες των επισκεπτών του. Από την άλλη πλευρά, η άγρια ομορφιά που έχει δημιουργήσει το δέλτα του ποταμού Αχελώου προσδίδει στο Διόνι τα χαρακτηριστικά αυτά που ζητά ο κάθε φυσιολάτρης.

Εν κατακλείδι, τα παραπάνω αποτελούν μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά, μιας περιοχής που βρίθει εφαρμογών. Η αξιοποίηση όλων αυτών, όπως και άλλων, μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν εκ των βασικών πυλώνων ανάπτυξης όχι μόνο της περιοχής των Οινιαδών αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου της Ιεράς Πόλεως. Η εύρυθμη λειτουργία της μαρίνας Μεσολογγίου θα προσελκύσει τουρίστες, αλλά οι παραλίες στο Διόνι και Λούρο, το αρχαίο θέατρο των Οινιαδών, μια βόλτα στον Αχελώο ή ακόμα και μια επίσκεψη στο Αιτωλικό (την μικρή Βενετία όπως έχει χαρακτηριστεί) θα διατηρήσουν το ενδιαφέρον και θα ικανοποιήσουν τις προσδοκίες ενός τουρίστα.

Ήρθε λοιπόν η ώρα, ο καλλικρατικος δημος Ι.Π. Μεσολογγίου να βγει από τα όρια των τειχών του, να πάψουν οι τοπικιστικές αντιλήψεις να αποτελούν τροχοπέδη στην ευρύτερη και κοινή ανάπτυξη, προκειμένου με την αξιοποίηση των συνολικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων, Μεσολόγγι – Αιτωλικό – Οινιάδες να γίνουν επιτέλους ένα.

Δημήτρης Ράπτης
Δημοτικός Σύμβουλος Ι.Π. Μεσολογγίου