Στις επόμενες δημοτικές εκλογές αποφάσισα ότι πρέπει να ασχοληθώ ενεργά με τα κοινά του τόπου μας.
Η κρίση μου μου λέει ότι ο Κώστας ο Λύρος ξεκινά έναν αγώνα ειλικρινή για το καλό του δήμου μας και μόνο και για το λόγο αυτό θα συμπαραταχτώ μαζί του.

Σπύρος Βρέττας
Εργοδηγός ΔΕΔΔΗΕ