Ο Μελισσοκομικός Σύλλογος καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 16 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 6:00 μ.μ. στο Διοικητήριο της Περιφέρειας (Νομαρχία) στο Μεσολόγγι.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λογοδοσία πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.Οικονομικός απολογισμός για το έτος 2018Διάφορα θέματα και ανακοινώσειςΜελλοντικές δράσειςΣυνδικαλιστικά θέματα