Σας γνωρίζουμε ότι, την Παρασκευή 08 Μαΐου 2020 και ώρα 11:00 ω, πραγματοποιήθηκε στο Στρατόπεδο «ΑΝΤΓΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ» η τελετή παράδοσης – παραλαβής Διοικήσεως του 2/39 Σ.Ε., παρουσία του Υπδκτή της Διοίκησης Κέντρων (IV ΜΠ), Σχη (ΠΖ) κ. Γεωργίου Γερανιού, χωρίς την παρουσία επισκεπτών και επίσημων προσκεκλημένων λόγω των ισχυόντων μέτρων covid-19.

Την διοίκηση του Συντάγματος ανέλαβε ο Συνταγματάρχης Πεζικού Τσαούσης Ιωάννης.