Ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας και του διαδικτύου. Το κινητό έχει γίνει η προέκταση του χεριού μας και αν αθροίσουμε τις ώρες που ο κάθε ένας από εμάς περνάει στο διαδίκτυο ημερησίως, θα συνειδητοποιήσουμε ότι είναι πολλές ή για την ακρίβεια, πάρα πολλές.

Τα δεδομένα αυτά ασφαλώς έχουν επηρεάσει και τις ανθρώπινες σχέσεις. Σύμφωνα με έρευνα που έγινε πρόσφατα στην Αγγλία, ο αριθμός των ζευγαριών που γνωρίζονται από κοντά, μειώνεται όλο και περισσότερο, ενώ αντίθετα, αυξάνεται ο αριθμός των ηλεκτρονικών γνωριμιών.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτό το δεδομένο αναμένεται να επηρεάσει και τις μελλοντικές γεννήσεις.

Το 2037 είναι το έτος που σύμφωνα με προβλέψεις, οι γεννήσεις μωρών των οποίων οι γονείς έχουν γνωριστεί online, θα ξεπεράσουν τις γεννήσεις μωρών που οι γονείς τους έχουν γνωριστεί από κοντά.

Αντίστοιχα, το 2035 θεωρείται ότι οι περισσότερες σχέσεις θα ξεκινούν από διαδικτυακές γνωριμίες.

Για τις παραπάνω προβλέψεις αντλήθηκαν πληροφορίες από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία οι οποίες υπογραμμίζουν τις αλλαγές στις ανθρώπινες σχέσεις τα τελευταία χρόνια: μεταξύ 2015 και 2019, το 32% των σχέσεων ξεκίνησαν από κάποια online γνωριμία, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το διάστημα 2005 με 2014 ήταν μόλις 19%.

Επιπλέον, οι ερευνητές θεωρούν αξιοσημείωτο ότι το 47% των ερωτηθέντων νιώθουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε μία διαδικτυακή γνωριμία και ότι είναι πιο εύκολο να γνωρίσουν και να προσεγγίσουν κάποιον από ότι από κοντά.

mothersblog.gr