Γιατί ένα πιστοποιημένο Κ.Υ.Δ. δεν πρέπει να υπογράψει την νέα σύμβαση με τον Φορέα Συντονισμού:

► Η “νέα” σύμβαση δεν είναι παρά ένα κακέκτυπο της προηγούμενης, απολύτως παρωχημένη ως προς το αντικείμενο της,

► Η “νέα” σύμβαση δεν λαμβάνει υπόψη της τίποτα από όσα έχουν αλλάξει από το 2017 σε νομικό, πολιτικό και τεχνοκρατικό επίπεδο,

► Η “νέα” σύμβαση δεν προέκυψε από κανενός είδους συμφωνία ή διαβούλευση έστω, με ανταλλαγή θέσεων μεταξύ των εμπλεκομένων,

► Η “νέα” σύμβαση δεν τεκμηριώνει οποιοδήποτε κόστος οποιασδήποτε από τις παρεχόμενες υπηρεσίες,

► Το κόστος των 6,95 Ευρώ (δεκαπλάσιο του πραγματικού) επί της ουσίας στοιχειοθετεί το αδίκημα της απιστίας του όποιου νόμιμου εκπρόσωπου Κ.Υ.Δ. την υπογράψει απέναντι στα συμφέροντα του ίδιου του Κ.Υ.Δ.,

► Τα Κ.Υ.Δ. που υπογράφουν ουσιαστικά ενδυναμώνουν τα Κ.Υ.Δ. που έχουν προνομιακές σχέσεις με τον Φορέα Συντονισμού μέσω άλλων τραπεζικών τύπου καναλιών συσχέτισης, που κάποια στιγμή πρέπει να ελεγχθούν,

► Η on-line πρόσβαση δίχως περιορισμούς διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του πιστοποιημένου Κ.Υ.Δ., που δεν το αφορούν οι λοιπές υπηρεσίες του Φορέας Συντονισμού.

Υπερασπιζόμαστε τη δουλειά και την αυτονομία μας

e-ea.gr